مورخان و نویسندگان رومی، ارمنی و سُریانی تاریخ ساسانیان

Strabo.jpg (873×1056)

شمار چشم گیری از مورخان غربی در نگارش و ترسیم تاریخ ساسانیان نقش قابل توجهی ایفا کرده و سهم بزرگی در این زمینه داشته اند، ولی برخی از همین چهره ها با تکیه بر وابستگیهای سیاسی و شغلی و اجتماعی شان به اهرم سلطۀ رومیان و نیز بکار گرفتن عواطف و احساسات ناسیونالیستی شان، بی طرفانه نسبت به تاریخ نزدیک به پنج قرن ساسانیان یعنی از اوایل سدۀ سوم تا اواسط سدۀ هفتم میلادی داوری نکرده اند. اکنون این فرصت فراهم است که با توجه به اسناد اطلاعات و مدارک موجود در منابع تاریخی، به عملکرد و معرفی برخی آثار این مورخان و نویسندگان بپردازیم. گفتنی است که فضای پیش بینی شده در این کتاب برای چنین کاری که جداً ضرورت هم دارد، آنچنان زیاد نیست، ولی از آنجایی که در هر پژوهشی به ویژه در عرصه تاریخ شناخت منابع و مآخذ تحقیقی از ضرورتهای شایان توجه و بهره گیری از آنها اجتناب ناپذیر است، به معرفی برخی از این مورخان ذیلاً خواهیم پرداخت.

منبع : کتاب تاریخ ایران در دوره ساسانیان

نویسنده : دکتر اردشیر خدادادیان

نشر الکترونیکی سایت

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها