سخنان دریاسالار یی سون شین

۱-:”حرکت شتابزده ای انجام ندهید؛مانند یک کوه باشید.بیصدا و محتاطانه حرکت کنید.”

فرمان دریاسالار یی به ژنرال هایش قبل از نبرد آکپو که در این فرمان ژنرال ها به خونسردی و احتیاط توصیه شده اند.نبرد آکپو اولین پیروزی نیروی دریایی کره و ارتش کره از زمان وقوع جنگ ایمجین بود.

۲-“اعلی حضرت؛من هنوز ۱۲ کشتی جنگی دارم”

پادشاه سونجو بعد از اینکه نیروی دریایی چوسون تحت هدایت ژنرال “وون کیون”در نبرد چیل چول لیانگ تقریبا نابود شد؛ یک فرمان سلطنتی به یی سون شین فرستاد و گفت:”نیروی دریایی را منحل کن و بر روی جنگ زمینی تمرکز کن.” اما یی با قدرت اصرار کرد که نیروی نیروی دریایی باید به کار خود ادامه دهد زیرا او می دانست که اهمیت نیروی دریایی بیشتر از هر چیز دیگر است.بعدها او یک کشتی دیگر اضافه کرد.نیروی دریایی چوسان تحت رهبری یی سون شین با۱۳۳صدها کشتی دشمن روبرو شد در حالی که تنها ۱۳ کشتی جنگی داشت.با این وجود نیروی دریایی چوسون در نبرد میونگ نیانگ پیروز شد.

۳-“آنهایی که مرگ را می جویند زنده خواهند ماند و آنهایی که در جستجوی زندگی هستند خواهند مرد”

این جمله ی دریاسالار یی به ژنرال هایش در آستانه ی نبرد میونگ نیانگ بود و در آن به فرماندهان تاکید شده بود که در نبرد از نظر ذهنی قوی باشند.روز بعد یی و ژنرال هایش شجاعانه در برابر تعداد کثیری از نیروهای دشمن(۱۳۳ به ۱۳)جنگیدند و پیروز شدند.

۴-“ما در اوج جنگ قرار داریم؛زره جنگی مرا به تنم بپوشانید و طبل جنگی مرا به صدا در آورید.مرگ مرا اعلام نکنید.”

آخرین کلمات دریاسالار یی:یی سون شین در ۱۹ نوامبر ۱۵۹۸ در نبرد نوریانگ بر علیه نیروهای عقب نشینی کرده ی ژاپنی؛هدف گلوله ی دشمن قرار گرفت.حتی در آخرین لحظات زندگی اش او درباره ی شرایط جنگ نگران بود.به منظور جلوگیری از دلسرد شدن سربازانش؛او عبارتی معروف به بزرگ ترین پسرش “هو” و برادر زاده اش “وان” که در کنارش بودند گفت.نبرد با پیروزی کره ای ها خاتمه یافت.

۵-شعر هانساندو:

مطالب خواندنی:

عقب نشینی ویهوا

*در جزیره ی هانساندو زیر نور درخشان ماه.

*در حالی که تنها در برج دیده بانی روی آب ایستاده ام.

*به گودالی عمیق از عذاب فرو می روم.

*آهنگ فلوت از یک جایی نگرانی ام را افزایش می دهد.

۶-یک شب در هانساندو:

*خورشید در حال غروب در پهنه ی وسیع دریا در پاییز است

*دسته ای از غازهای وحشی که توسط سرما از جا پریده اند به اسمان پرواز می کنند.

*در طول یک شب نا آرام و همراه با عذاب

*ماه سحرگاهی که منزوی شده است بر شمشیرها و کمان ها نور می اندازد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن