دو نبرد دریایی از جنگ ایمجین

دو نبرد دریایی از جنگ ایمجین
نبرد جوکجین پو در ۸ می ۱۵۹۲ در گرفت. بعد از نبرد هاپ پو؛ اخبار آتی در مورد حضور ۱۳ کشتی ژاپنی دیگر مانع استراحت طولانی یی سون شین و ناوگان وی در سحرگاه هشتم می شد. دریاسالار یی مجددا به ناوگان خود دستور داد تا ژاپنی ها را در مسیر جین هه تعقیب کنند.
نیروهای ژاپنی توسط کشتی های ژاپنی در جوکجین پو گرفتار شدند اما افسران و خدمه ی ژاپنی کشتی های خود را رها کرده و قبل از اینکه کره ای بتوانند بر روی آنها آتش بریزند؛ به کوهستان فرار نمودند.
کره ای ها به آسانی ۱۳ کشتی جنگی رها شده ی ژاپنی را غرق نمودند.


————————————————————————————————————————————————————–
نبرد دانگ هانگ پو:
نبرد دریایی دانگ هانگ پو یک نبرد دریایی بود که در خلال جنگ ایمجین (۱۵۹۲-۱۵۹۸) بین نیروهای دریایی ژاپن و کره درگرفت.
مقدمه:
صبح روز بعد از نبرد دانگپو و برای چند روز آتی دریاسالار یی سون شین در مورد ناوگان کشتی های ژاپنی جستجوهایی انجام داد. بعد از عدم موفقیت در جستجوهایش؛ دریاسالار یی در ۴ جون ۱۵۹۲ به دریاسالار یی اوک گی ملحق شد و تعداد کل کشتی های کره ای به ۵۱ عدد افزایش یافت. همان روز یی سون شین گزارشی در مورد روئیت ناوگان ژاپنی در نزدیکی های دانگ هانگ پو دریافت کرد. او سریعا ناوگانش را به سمت دانگ هانگ پو فرستاد تا صحت و سقم گزارش تائید شود و بعد از پی بردن به صحت گزارش خشنود گشت.
در بندرگاه خلیج دانگ هانگ پو ۲۶ کشتی لنگر گرفته ی ژاپنی به همراه یک کشتی فرماندهی دیگر حضور داشتند.
تکنیک به تله کشاندن:
به مانند دانگپو؛ ژاپنی ها در حال آزار و اذیت ساکنان شهرهای کره ای؛ غارت و سوزاندن ساختمان ها بودند.
دریاسالار یی چندین کشتی گشتی را به منظور آزمایش شرایط تدافعی ژاپنی ها به داخل خلیج فرستاد. چهار کشتی ژاپنی سریعا به داخل آرایش خطی حرکت نموده و به منظور ایجاد آرایش دفاعی در پشت ناو فرماندهی قرار گرفتند. درست به مانند کاری که در نبرد دانگپو انجام داد؛ یی سون شین کشتی لاک پشتی را به منظور اختلال در آرایش ژاپنی ها به داخل خلیج فرستاد در حالی که کشتی های جنگی پانوکسون رگباری ثابت از پوشش آتش را فراهم می کردند.
کشتی لاک پشتی به سرعت چندین کشتی ژاپنی را درهم شکست و ژاپنی ها را آشفته نمود. با ترس از این نکته که ممکن است سربازان ژاپنی به ساحل و داخل کوهستان فرار کرده و یک تاخت و تاز تلافی جویانه را بر علیه یک روستای کره ای انجام دهند؛ دریاسالار یی دستور یک عقب نشینی ساختگی را به سمت اقیانوس آزاد صادر کرد.ناوگان ژاپنی که با دیدن منظره ی عقب نشینی کره ای ها ترغیب شده بودند؛ به قصد تعقیب ناوگان کره و در حالی که کشتی فرماندهی آنها را هدایت می کرد در خلیج به پیش رفتند. ژاپنی ها اقدام به شلیک شمخال های خود به طرف کره ای ها نمودند اما فاصله به قدر کافی نزدیک نبود.
زمانی که کشتی های ژاپنی به دریای آزاد رسیدند؛ در حرکتی که به خوبی تمرین شده بود؛ دریاسالار یی به کشتی های جنگی پانوکسون دستور داد تا ناوگان ژاپن را محاصره کرده در حالی که کشتی های لاک پشتی به کشتی های ژاپنی به وسیله ی کوبیدن حمله می کردند. در عرض چند دقیقه کشتی فرماندهی دشمن شوخت و دریاسالار آن کشته شد. با دیدن سرنوشت ناگوار دریاسالارشان؛ کشتی های باقی مانده ی ژاپنی کوشیدند تا به سمت ساحل فرار کنند ولی توسط پانوکسون ها تعقیب شده و مجددا محاصره شدند. در عرض چند ساعت ناوگان ژاپن تسلیم قدرت آتش منکوب کننده ی ناوگان کره شدند و به طور کامل نابود شدند.

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها