تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

آمورّو خدای اکدی

/Amurru/خدای ّی / Akkadian/

این نام ازلحاظ هجایی می‌تواند به‌صورت اختصاری « MAR.TU» نوشته می‌شود که قرائت سومری را نشان می‌دهد.

قوم آمورو غالباً در کتیبه‌های بین‌النهرینی به‌عنوان «قومی از دشت» و بدوی یادشده‌اند که از تپه‌ها فرود می‌آمدند و محصولات کشاورزی ساکنان سومر و بابل را به غارت می‌بردند. آمورو- خدا از متون آکدی و همچنین از نام‌های شخصی از دورۀ شناخته می‌شود. صفت عمدۀ او در سومری لو هورساگگا Luhur.sag.ga یعنی « مرد دشت » است.تا دورۀ اورسوم ، پرستش او در شهرهای بزرگ بابل یعنی ( لارسا Larsa ,ایسین Isin ،بابل Babylon و نیپور Nippur ) برقرار شد. برخلاف دین گستردۀ او در دوران بین‌النهرین نام او در متون مناطق سوریه ای یافت نمی‌شود ،اگرچه وی دارای ویژگی‌های یک توفان – خداست. بنابراین شاید، از سوی یک گروه اجتماعی و نژادی به او جنبۀ خدایی داده باشد، یعنی آموروی بدوی به‌جای یک خدای اصلی سامی غربی . به همان ترتیب که این اقوام به تعداد بسیار در محل‌هایی ساکن شدند،ورود این خدا به میان گروه خدایان بابلی را می‌توان مربوط به پذیرش اجتماعی آن‌ها دانست . الگوی خویشاوندی آن‌ها ، انعکاس  این فرایند است: می‌گویند آمورو پسر Anu خدای بزرگ بوده و حال آن‌که  همسرش آشراتوم Ašratum یا بعلت _ سری Bellt-seri یعنی« بانوی وحش»در بابلی است.

مطالب خواندنی:

اورای نیم گی نا

اور /Ur/

یک متن اسطوره‌شناسی کوتاه تحت عنوان ازدواج مارتو THE MARRIAGE ofartu یک فرایند نمونۀ یکسان شدن به‌وسیلۀ« ازدواج عاشقانه»  توصیف می‌کند. مارتو را با صفات یک بدوی « غیر متمدن»توصیف کرده‌اند که « گوشت خام  می‌خورد، خانه ندارد و تدفین محترمانه‌ای نخواهد داشت .» برخلاف اعتراضات خانواده‌اش  این دختر که می‌گویند از خانواده‌ای خوب و دختر نوموشدا Numušda ،شهر _ خدای کاز آلو kazallu بوده است پیشنهاد او را می‌پذیرد و مراسم ازدواج برپا می‌شود.

 

آمورّو  خدای اکدی

آمورو

 

 

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن