تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

لاخمو، خدای بین النهرینی

/ لاخامو/ / Lahamu/ Lahmu/sum. Lahama/

خدایان بین‌النهرینی؛ ریشه شناسی نام آن‌ها توجیه نشده است. نام آن‌ها یک لقب همگانی برای گروه های آسمانی مانند( و )، در بعضی از متون اسطوره‌شناختی سومری و بابلی است. متون سومری آن‌ها را به _ خدا نسبت می‌دهد. به نظر می‌رسد که آن‌ها به دریا، یا آپسو تعلق دارند و شمارۀ آن‌ها، پنجاه تن است ( چنین است مسلم در انکی و نظم جهانی که در آنجا، پنجاه لاخامای دریا از انکی ستایش می‌کنند) در اینانا و انکی خداوند آن‌ها را برای تعقیب اینانا می‌فرستد. در متن دیگر، آن‌ها موجوداتی مرکب یعنی نیمه ماهی و نیمه انسان هستند. در انوماالیش بابلی، آن‌ها به‌صورت یک جفت، « لاخمو لاخامو ظاهر می‌شوند و ماهیت آب گونۀ آن‌ها از طریق این حقیقت مفهوم می‌شود که آنان زادۀ آپسوتیامات هستند.

همان اصطلاح نیز ظاهراً، در مورد ارواح نگهبان دروازه ها به کار می‌رود که از مدخل‌های بناها در زمان اورسوم و دورۀ بابلی کهن مراقبت می‌کردند.

 

لاخمو، خدای بین النهرینی

لاخمو

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن