تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

پَشوتَن  

از رویدادهای پس از دوران ، آمدن پشوتن، پسر فناناپذیر گشتاسب است که در کنگ دژ زندگی می‌کند. ، پدر ، این دژ را ساخته است. بنا به روایتی، خورشید چهر، یکی از پسران ، با پشوتن در این دژ به سر می‌برد و همراه او و سپاهیانش خواهد بود. در هزاره ، پشوتن پیشاپیش مردان سپاهی خود که جامه‌ای از پوست سمور بر تن دارند یا به روایتی، درفش آنان از پوست سمور است، از کنگ دژ بیرون می‌آید و بدخواهان را بیرون می‌کند و سرزمین ایران را در اختیار می‌گیرد. او پس‌ازاین نبرد دوباره به کنگ دژ برمی‌گردد تا هر بار که به او نیاز باشد بازگردد.

 

پَشوتَن  

اسپندیار در شاهنامه تهماسبی

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن