فهرست فرزندان شاهان قاجار

ردیفنامتصویرتاریخ تولد


تاریخ فوت

نام مادر
۱محمدعلی میرزا۱۵ دی ۱۱۶۷


۳۰ آبان ۱۲۰۰

زیباچهر گرجی
۲محمدقلی میرزا ملک‌آراآسیه‌خانم قاجار قُوانلو
۳محمدولی میرزا
۴عباس میرزاعباس میرزا قاجار.jpg۵ شهریور ۱۱۶۸


۳ آبان ۱۲۱۲

آسیه‌خانم قاجار دَوَلّو

 

از فتحعلیشاه قاجار فرزندان بسیار و در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر به جا مانده است که از مهم‌ترین آنان حسینعلی میرزا فرمانفرما و دیگری حسنعلی میرزا شجاع‌السلطنه است.

فرزندان محمدشاه قاجار

ردیفنامتولد/وفاتنام مادرتصویرتوضیحات
۱ناصرالدین شاه۲۵ تیر ۱۲۱۰/ ۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵مهدعلیاNaser-Eddinshah.jpgولیعهد محمد شاه و سپس شاه ایران
۲عباس میرزا۶ آذر ۱۲۱۸/ ۲۵ فروردین ۱۲۷۶خدیجه‌خانم چهریقیMolkAra.jpgملقب به مُلک‌آرا
۳محمدتقی میرزا۱۲۱۹/ ۱۲۸۰زینب‌خانم افشار ارومیملقب به رکن‌الدوله
حاکم فارس و خراسان
جد خاندان رکنی قاجار
۴عبدالصمد میرزا۱۳ اسفند ۱۲۲۲/ ۱۳۰۸اُقل‌بیگه سالورEzzedDowleh.jpgملقب به عزالدوله
جد خاندان سالور
۵عزت‌الدوله۱۲۱۱/ ۱۲۸۰مهدعلیاMalekzadehEzzat.jpgابتدا همسر امیرکبیر و سپس همسر یحیی خان مشیرالدوله
۶عزیزالدولهخدیجه‌خانم چهریقیهمسر شاهزاده کیومرث میرزا عمیدالدوله
۷عفت‌الدولهبلورخانم از نوادگان زندیه
۸احترام‌الدولهاُقل‌بیگه سالورهمسر مهدی‌قلی میرزا سهام‌الملک

فرزندان ناصرالدین شاه قاجار

ردیفنامتولد (هـ. خ/هـ.ق.)مرگ (هـ. خ/هـ. ق)نام مادریادداشت‌ها
۱معصومه خانم فخرالملوک۱۲۲۷/۱۲۶۳۲۰ فروردین ۱۲۵۷/۶ ربیع‌الاول ۱۲۹۵گلین خانمدر ۱۶ آبان ۱۲۳۹ (۲۲ ربیع‌الثانی ۱۲۷۷) به ازدواج امیرمهدی خان انتظام‌الدوله قاجار درآمد. صاحب چهار فرزند شد.
۲سلطان محمود میرزا (اول)۱۳ مهر ۱۲۲۸/۱۸ ذی‌القعده ۱۲۶۵۱۲۲۹/رمضان ۱۲۶۶گلین خانمدر پنج ماهگی به ولیعهدی برگزیده شد. در یازده ماهگی درگذشت.
۳سلطان مسعود میرزا ظل‌السلطان۱۵ دی ۱۲۲۸/۲۰ صفر ۱۲۶۶۱۰ تیر ۱۲۹۷/۲۳ رمضان ۱۳۳۶عفت‌السلطنه
۴سلطان معین‌الدین میرزا۱۹ بهمن ۱۲۳۰/۱۶ ربیع‌الثانی ۱۲۶۸۱۵ آبان ۱۲۳۸تاج‌الدولهدر مرداد ۱۲۳۱ (شوال ۱۲۶۸) به ولیعهدی برگزیده شد. در شب رسیدن خبر فتح هرات به تهران درگذشت.
۵ملک شاه میرزا؟؟ستاره خانم تبریزیدر بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اصفهان (۱۲۶۷) تولد یافت و در هشت ماهگی درگذشت.
۶سلطان محمد میرزا؟؟جیراندر هشت روزگی درگذشت.
۷محمدقاسم میرزا۱۲۳۱/۱۲۶۹۸ تیر ۱۲۳۷/۱۷ ذی‌القعده ۱۲۷۴جیراندر ۱۲۷۳ هجری قمری با لقب «امیرنظام» فرمانده کل ارتش ایران شد. در ۱۳ مرداد ۱۲۳۶ (۱۳ ذی‌الحجه ۱۲۷۳) به ولیعهدی رسید. در پنج سالگی درگذشت.
۸سلطان حسین میرزا۱۲۳۱/۱۲۶۹۱۲۴۷/۱۲۸۵عفت‌السلطنهدر شانزده سالگی در حالی که حاکم خراسان بود در مشهد درگذشت. از خود پسری باقی گذاشت، مهدی‌قلی میرزا مؤیدالسلطان که توسط ظل‌السلطان سرپرستی می‌شد.
۹مظفرالدین شاه۳ فروردین ۱۲۳۲/۱۲ جمادی‌الثانی ۱۲۶۹۱۲ دی ۱۲۸۵/۱۸ ذی‌القعده ۱۳۲۴شکوه السلطنه
۱۰پری سلطان خانم؟؟ستاره خانم تبریزیدر یک سالگی درگذشت.
۱۱سلطان رکن‌الدین میرزا؟؟جیراندر سه سالگی درگذشت.
۱۲زینت‌الدوله؟؟شکوه السلطنهدر نه ماهگی درگذشت.
۱۳اخترالملوک؟؟ستاره خانم تبریزیدر یک سالگی درگذشت.
۱۴فاطمه خانم عصمت‌الدوله۱۲۳۴۱۲ شهریور ۱۲۸۴تاج‌الدولهدر ۱۲۵۲ با دوست‌محمد معیرالممالک ازدواج کرد. صاحب چهارفرزند شد. از جمله دوستعلی معیری و عصمت‌الملوک معیری (همسر اول حسن مستوفی)
۱۵کامران میرزا۳۱ تیر ۱۲۳۵/۱۹ ذی‌القعده ۱۲۷۲اسفند ۱۳۰۷/رمضان ۱۳۴۷منیرالسلطنه
۱۶ضیاءالسلطنه۱۲۳۵۱۲۸۰ندیم‌السلطنهدر ۱۲۵۳ با میرزا زین‌العابدین خاتون‌آبادی، امام جمعه تهران ازدواج کرد. صاحب دو پسر و دو دختر بود، از جمله جواد ظهیر و زهرا امامی
۱۷کسرائیل خانم افتخارالدوله۱۲۳۶۱۳۰۱عفت‌السلطنهدر ۱۲۵۲ با ابوالفتح قاجار قوانلو، صارم‌الدوله ازدواج کرد
۱۸افسرالدوله۱۲۳۷/۱۲۷۴؟گلین خانمبا ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله ازدواج کرد.
۱۹سلطان محمود میرزا (دوم)؟؟گلین خانمدر نه ماهگی درگذشت.
۲۰والیهوالیزاده خانمبا محمدحسین خان اعتضادالملک قاجار ازدواج کرد. پس از درگذشت او با مهدی‌قلی خان مجدالدوله قاجار ازدواج کرد.
۲۱توران آغا فخرالدوله۱۲۳۸۱۲۷۰خازن‌الدولهبا مهدی‌قلی خان مجدالدوله قاجار ازدواج کرد. بدون فرزند درگذشت.
۲۲تومان آغا فروغ‌الدوله۱۲۴۱۱۲۹۵خازن‌الدولهبا علی خان ظهیرالدوله قاجار ازدواج کرد. صاحب شش فرزند شد، از جمله محمدناصر صفا (ظهیرالسلطان) و ولیه صفا (فروغ‌الملوک)
۲۳زهرا خانم افتخارالسلطنه۱۲۴۹۱۳۲۵عایشه خانم یوشیابتدا با ابراهیم خان انتظام‌الدوله نوری ازدواج کرد. پس از مدتی طلاق گرفت و با امیراصلان خان نظام‌الدوله خواجه‌نوری ازدواج کرد. صاحب شش فرزند شد.
۲۴فاطمه خانم قدرت‌السلطنهقمرتاج خانمبا سلطان جنید میرزا معتمدالدوله نوه فرهاد میرزا معتمدالدوله ازدواج کرد. صاحب دو فرزند شد. پس از مدتی طلاق گرفت.
۲۵فرح‌السلطنهمرجان خانم ترکمان
۲۷اخترالدوله۲ دی ۱۲۶۰وجیه‌الدولهدر ۱۲۷۳ با غلامعلی عزیزالسلطان ازدواج کرد. پس از ترور ناصرالدین شاه از عزیزالسلطان طلاق گرفت و به ازدواج ارشدالدوله درآمد.
۲۸نصرت‌الدین میرزا سالارالسلطنه۱۲ اردیبهشت ۱۲۶۱/۱۳ جمادی‌الثانی ۱۲۹۹زینت‌السلطنه
۲۹زهرا خانم تاج‌السلطنه۱۴ بهمن ۱۲۶۲۴ بهمن ۱۳۱۴توران‌السلطنهدر ۱۷ آذر ۱۲۷۲ با امیرحسن خان شجاع‌السلطنه ازدواج کرد. پس از چندی طلاق گرفت و در ۱۶ اسفند ۱۲۸۶ (۱۳ صفر ۱۳۲۶) با قوللرآقاسی برادرزاده حسین پاشاخان امیر بهادر ازدواج کرد و مدتی بعد طلاق گرفت. از شجاع‌السلطنه صاحب چهار فرزند بود.
۳۰محمدرضا میرزا رکن‌السلطنه۲۵ بهمن ۱۲۶۳۱۳۳۰بدرالسلطنه
۳۱شرف‌السلطنهوقارالسلطنه
۳۲ملک قاسم میرزا۲۲ آبان ۱۲۶۵/۱۵ صفر ۱۳۰۴۲۲ اسفند ۱۲۶۵/۱۷ جمادی‌الثانی ۱۳۰۴عابده بیگم
۳۳حسینعلی میرزا یمین‌السلطنه۹ شهریور ۱۲۶۹۱۳۳۱مرجان خانم ترکمان
۳۴خدیجه خانم عزالسلطنه۱۲۶۷ یا ۱۲۶۸/۱۳۰۶۹ اردیبهشت ۱۳۶۳/۲۸ رجب ۱۴۰۴محبوب‌السلطنهبا غلامحسین امیراصلانی (احتشام‌الملک) ازدواج کرد. صاحب شش فرزند شد.
۳۵احمدرضا میرزا عضدالسلطنه۱۰ تیر ۱۲۷۰۱۳۱۸توران‌السلطنه
۳۶عزیزالسلطنه۱۳۱۲/۱۲۷۴۱۳۲۹/۱۲۸۹ یا ۱۲۹۰محبوب‌السلطنهازدواج نکرد. در سن شانزده سالگی بدون فرزند درگذشت.

فرزندان احمدشاه قاجار

  1. ایراندخت
  2. همایوندخت
  3. مریم دخت
  4. فریدون میرزا
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها