توصیف ابی شجاع وزیر و خواجه نظام الملک و سیوطی از عضدالدوله دیلمی

ابوشجاع نویسنده ذیل تجارب الأمم عضدالدوله را چنين وصف میکند:


پادشاهی بود با عقلی کامل و فضلی شامل با سیاستی نیکو، در کارها و اقدامات خود کمتر اشتباه میکرد، همتی بلند و هیبتی سخت داشت ؛ دارای اندیشه ای استوار و تدبیری درست بود، دوست دار فضائل ودشمن رذائل بود، در جای خود چنان عطار جایزه میداد که از آن بالاتر گمان نمیرفت، و هنگام دور اندیشی چنان خود داری میکرد که گوئی بویی از بخشندگی نبرده ؛ کارهای بزرگ و پیش آمدهای شگرف در برابر همتای کوچک مینمود.

توصیف
توصیف ابی شجاع وزیر و خواجه نظام الملک و سیوطی از عضدالدوله دیلمی

 

توصیفات خواجه نظام الملک و جلال الدین سیوطی

عمال و سرداران عضد الدوله طوری از او حساب میبردند و رعب او به نحوی در دل آنان جایگیر شده بود که به کمترین کوتاهی در انجام وظیفه راحتی در مواردی که از اختیارشان شده بود که به کمترین کوتاهی در انجام وظیفه راحتی در مواردی که از اختیارشان خارج بود گناهی غیر قابل بخشایش میدانستند. چنانکه مطهر بن عبدالله یکی از وزیران عضدالدوله چون در جنگی که سرداری سپاه عضدالدوله را به عهده داشت شکست خورد خود را کشت به این ترتیب که رگ های بازوانش را گشود، خون از رگها جریان یافت تا جان به جان آفرین تسلیم کرد.


خواجه نظام الملک چنین گوید:

از دیلمیان هیچ پادشاهی بیدارتر و زیرک تر و پیش بین تر از عضدالدوله نبوده است عمارت دوست داشتی و بلندهمت و با سیاست بودی .


جلال الدین سیوطی گوید:


عضدالدوله یکی از علمای عربیت و ادیب وفاضل و شیعی مذهب بود در علوم گوناگون دست داشت و در علم عربیت صاحب نظر بود و شعر نیکو می سرود .

ممکن است شما دوست داشته باشید
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها