ظل السلطان پسر ارشد ناصرالدین شاه + عکس

ظل السلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه قاجار است و سه سال از مظفرالدین شاه بزرگتر بود ولی چون عفت السلطنه مادرش از دودمان شاهان قاجار و از زنهای عقدی ناصرالدین شاه نبود، ظل السلطان به ولیعهدی انتخاب نشد.

 

ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه

از شاهزادگان دوره قاجاریه ، مسعود میرزا ظل السلطان ، پسر ارشد ناصرالدین شاه ، از نظر تمول و ثروت و طول مدت حکمرانی و قدرت، یکی از رجال شاخص و منحصر به فردی است که با هیچ یک از اقوام خود قابل مقایسه نیست. وی در طول مدت عمر خود، سی و چهار سال متوالی حاکم اصفهان و قریب چهل و پنج سال متناوب حاکم مازندران و اصفهان و فارس و مدتی نیز فرمانروای مطلق العنان هفده شهر ایران بوده است.

ظل السلطان
عکس ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان را منتشر کرده است.
ظل السلطان پسر ارشد ناصرالدین شاه + عکس

ظل السلطان ناصرالدین شاه

منبع نمناک
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها