تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

زنان مغول

زنان مغول
مطالب خواندنی:
مردان را ترسناک و فاتح به تصویر بکشند، اما اغلب زنان را نادیده می‌گیرند. این کاملا غیرمنصفانه است، زیرا تمدن واقعا زنان فرمانروا و قدرتمندی داشته است. زنان اقتصاد را در جریان نگه می‌داشتند و برخی از بالاترین پست‌های را داشتند؛ بنابراین زنان چنان موقعیت قدرتمندی داشتند که زنان اروپای آرزوی آن را داشتند. اما زنان تنها کسب و کار و مذهب را اداره نمی‌کردند، بلکه ‌ها چندین حکمران زن هم داشتند.بعد از مرگ ، دختران و عروسانش درگیر جنگ هایی بر سر قدرت شدند.
یکی از قدرتمندترین ()، یک جنگجوی توانا با ذهنی باهوش و تاکتیکی بود. او مثل چنگیز برای متحد کردن جنگید و بر دشمنان یکی پس از دیگری پیروز می‌شد. وقتی در سی سالگی بود، به این فکر افتاد که باید نام خانوادگی خود را حفظ کند، اما هنوز مشغول جنگ هایش بود. او این مشکل را با ازدواج با یک شاهزاده ۱۷ ساله که به غنیمت گرفته بود و به دنیا آوردن هشت بچه حل کرد، در حالی که هنوز فعالانه در جنگ‌ها شرکت می‌کرد.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن