تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

نگاهى کوتاه به پیشینه پرستش از آغاز تاکنون

با نگاهى كوتاه به پيشينه پرستش از آغاز تاكنون همراه شوید

نگاهى کوتاه به پیشینه پرستش از آغاز تاکنون

 

 

شواهد باستان شناسى ، دوره اى از تاریخ را نشان مى دهد که مربوط به چهل تا شصت هزار سال پیش است . آثار مکشوفه از غرب ایران (لرستان ) حکایت از رواج گسترده مراسم مذهبى و دینى در این سرزمین دارد و این ناقض است که به مرحله بیدینى در ادوار اولیه تاریخ انسان معتقد بود. همو بود که مى گفت : پائین ترین مرحله حیات انسان ، مرحله((لادینى و خدانشناسى )) است ؛ مرحله بعدى مرحله ((فتیش پرستى )) است ؛ مرحله سوم ، دوره توتمیسم یا طبیعت پرستى است ، مرحله چهارم دوره جادوگرى است و مرحله پنجم دوره بت پرستى است و مرحله ششم دوره توحید اخلاقى مى باشد.
((اندرولانگ )) دانشمند اسکاتلندى مى گوید که بشر اولیه به یک نوع اعتقاد داشته و به یک مبداء متعال اخلاقى در دین خود مؤ من بوده است . همان طور که انسان نمى تواند بیش از یک پدر داشته باشد، بشر اولیه نیز کم و بیش یکتاپرست بوده و به یک خداى برتر اعتقاد داشته باشد. او جغرافیاى پرستش را چنین ترسیم کرده است : ۱ دین پست یا اساطیر و افسانه خدایان ، ۲ دین عالى توحید خداى یکتا.
((فرایز)) مى گوید: ((دین یعنى نیروى تسکین دهنده فوق انسانى که رفتار و زندگى انسان را تحت نظم در مى آورد. و جادو بر اساس قوانین تغییر ناپذیر طبیعت استوار است . اعتقاد به نیروهاى منظبط کننده اساس دین را تشکیل مى دهند. فرق بنیادین دین و جادو در همین است که جادو یک حالت تشویش آمیز دارد و دین حالت آرامش خاطر و اطمینان قلب در انسان به وجود مى آورد. دین ، ذاتى ذهن انسان و مکمل طبیعت بشرى است . شاید همه چیز تحلیل رود، ولى اعتقاد به خدا که اصل نهائى همه ادیان است ، بر جاى خواهد ماند… ادیان همه از سرزمین مقدس ذهن انسانى سرچشمه گرفته و از یک روح ، جان یافته اند.))


۱ خداشناسى و یکتاپرستى .
۲ نیکوکارى و دستگیرى از ضعفا.
۳ راستى و درستى و حرمت دروغ .
۴ حرمت زنا.
۵ منع دزدى و رشوه گیرى .
۶ وفاى به عهد.
۷ پاکیزگى و طهارت .
۸ عبادت استعانت .
۹ نیازردن و حیوانات بى آزار.
۱۰ احترام به والدین .
۱۱ آنچه به خود نمى پسندى به دیگران روا مدار.
۱۲ میانه روى و اعتدال .
۱۳ محبت به یکدیگر و خدمت به خلق .
۱۴ تقوى و پرهیزکارى .
۱۵ نکشتن بیگناه .
۱۶ آباد کردن جهان .
۱۷ خیرات براى مردگان و یاد آنان .
۱۸ اعتقاد به پاداش و کیفر پس از مرگ .
۱۹ کسب معاش از راه حلال .
بدیهى است که این عناوین در دین اسلام از گستردگى و عمق بسیار بیشترى برخوردار است .

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

منبع کتاب تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد اول
ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن