نظر یک محقق فرانسوى درباره اوستا

با نظر يك محقق فرانسوى درباره اوستا همراه شوید

یک محقق فرانسوى مى گوید: کتاب زرتشتیان اوستا نام دارد که یکى از قدیمى ترین کتب جهان بشمار مى رود و شاید کهن ترین اثر مکتوب قوم ایرانى باشد. اوستا در یک عهد و به دست یک نفر نوشته نشده ، بلکه در طول سالیان توسط افراد بسیار نگاشته شده است . محققان بر این باورند که بخشى از ((اوستا)) که ((گاتاها)) نام دارد، کهن ترین قسمت اوستا است .

این قسم حاوى سرودهائى است که بر زبان زرتشت جارى شده است . اوستاى موجود، اوستاى اولیه نیست ، زیرا اصل آن درگذر روزگار از بین رفته است . اوستاى اصلى به خط زرین نوشته شده بود که در حمله اسکندر به ایران نابود شد. از آن پس ، دوباره در روزگار ((بلاش اشکانى )) و ((شاپور اول )) قسمتهائى از آن گردآورى و تدوین شد. زبانى که اوستا به آن نوشته شده ، یکى از کهن ترین زبانهاى ایران قدیم است .

اگر چه به درستى روشن نیست که این زبان در چه دوره اى رواج داشته ، اما همین اندازه معلوم است که با زبانهاى دیگر اقوام آریائى چون فارسى باستان و سنسکریت (زبان مردم هند) تجانس داشته است . ((سایکس )) نیز بر این عقیده است که : کتاب اوستا به زبانى نوشته شده که آن را ((اوستیک )) مى گویند و با زبانى که شاهان هخامنشى در کتیبه هاى خود بکار برده اند، فرق دارد.

مطالب خواندنی:

گفته اند که اوستا ۲۱ کتاب بوده که با خطا طلا بر دوازده هزار پوست گاو نگاشته شده . پس از انقراض هخامنشیان است کتاب نیز از میان رفت و فقط قسمتهاى کوچکى از آن بدست امده است .

بلاش اول پادشاه اشکانى این کتاب را احیا کرد و اردشیر ساسانى انجام آن را به پایان برد. گمان مى رود که در دوره هاى بعد بر آن اضافاتى شده باشد. انچه از اوستا در دست است ، عبارت است از:
۱ یسنا؛ مشتمل بر ۷۲ فصل حاوى سرودها که گاتها جزء آن است .
۲ ویسبرد؛ مجموعه اى از ادعیه و سرودها.
۳ وندیداد؛ قانون و دستورات موبدان و مبین احکام عبادات و…
۴ یشت ها؛ شامل سرودهایى در تجلیل فرشته هاى موکل ایام و… مهمترین قسمت اوستا گاتهاست که شبیه ((مزامیر عبریان )) است . گمان مى رود ((گاتها)) سروده هاى شخص زرتشت باشد

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

منبع کتاب تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد اول
ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن