f بودا چه گفت؟ - تاریخ ما
تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

بودا چه گفت؟

وقتی زندگی (معرف یا آموزنده بودیسم) ویا (معرف آیین جین) را که بسیار به هم شبیه هستند مطالعه می‌کنید ؛ با دو چهره بسیار آرمانی این جهانی روبرو هستید. کسانی که خوبی‌ها ودرستی‌ها را تنها برای خود آنها می‌خواهند. به موجودات زنده ، حتی حشرات هم رحم می‌کنند وآنها را از بین نمی‌برند.

 

بودا چه گفت؟

 

در تعالیم هندویی ، بودا وجینی با یک اصل به نام آهیمسا (ahiṃsā) روبرو هستیم که یعنی :آزار نرساندن و نکشتن موجودات زنده و جریحه دار نکردن احساسات دیگران. این اصل، مروج احترام به تمامی جانوران بوده و در آن هر گونه آزار و شکنجه نسبت به جانوران مورد نکوهش قرار می گیرد. [ریشه «هیمسا» به معنای خشونت و «آ» نفی کننده آن است]

 

ویا در تعالیم با واژه براهما ویهارا (brahmavihāras) به عنوان فضایل وشیوه‌های مراقبه روبرو هستیم که عبارت است از:

  1. عشق و محبت نسبت به همه (Mettā یاmaitrī) : امید به آنکه یک شخص خوب باشد.  “آرزوی آنکه همه موجودات حساس، بدون استثنا، خوشحال باشند.”
  2. ترحم و شفقت(karuṇā) : امید به آنکه درد و رنج یک شخص کاهش خواهد یافت. “آرزوی آنکه همه موجودات حساس، از درد و رنج رها باشند.”

۳.خیر خواهی(mudita) : شادی در موفقیت یک شخص ، چه خود وچه دیگری، شادی دلسوزانه. “دیدن شادی سالم و بی خطر در سعادت و فضیلت همه موجودات حساس.”

۴.شکیبایی(upekkhā) : آموختن پذیرش سود وزیان ، ستایش ونکوهش ، موفقیت وشکست برای خود ودیگران به یک اندازه. متانت فرق نهادن بین دوست ، دشمن یا بیگانه نیست بلکه مساوی دانستن تمام موجودات حساس است. متانت یک جایگاه آرام فکری است نه توهم غالب بر فکر یا کند ذهنی ویا تحریک روانی.

مهاویرا

در تعالیم مهاویرا نیز داریم که : عدم خشونت پایه بینش درست ، شرط دانش درست وهسته رفتار درست است. این‌ها شامل مهربانی وبخشش در افکار ، کلمات و اقدامات نسبت به تمام موجودات زنده و احترام به دیدگاه‌های دیگران می‌شود. ویا داریم : هر زندگی که شما برای خود می‌سازید به آسیب نرساندن و مهربان بودن با تمام موجودات بستگی دارد.

 

اخلاقیات

الف : ((نباید کرد))ها:

۱ موجودات زنده را نباید کشت .

۲ اموال دیگران را نباید تصاحب کرد.

۳ به ناموس دیگران نباید تجاوز کرد.

۴ دروغ نباید گفت .

۵ شراب سکر آور نباید نوشید.

ب : ((باید کرد))ها:

۱ باید رنج فردى را ترک کرد.

۲ باید در رنج زندگان اندیشید.

۳ باید در رنج جامعه جهانى شریک بود.

۴ باید حسن نیت داشت .

۵ باید دلسوز دیگران بود.

مطالب خواندنی:

۶ باید عفو و بخشش داشت .

۷ باید فداکار و خدمتگزار مردم بود.

۸ باید از حیله و فریب پرهیز کرد.

۹ باید از پرخورى و شکم پرورى دور کرد.

۱۰ باید از لهو و لعب دورى کرد.

۱۱ باید از زیور الات و عطریات پرهیز کرد.

۱۲ باید از خوابیدن در بستر نرم دورى کرد.

۱۳ باید از قبول سیم و زر و مال دنیا دست برداشت .

بودا چه گفت؟

حرف من

حالا همه این صحبت‌ها را (که یک از هزاران بود) با وقایعی که امروز در ویا همان میانمار اتفاق می‌افتد مقایسه کنیم.

آیا واقعا این ادیان هستند که باهم در تقابل قرار دارند؟

آیا تعالیم اصیل ادیان ، متدینان را بر علیه هم به پا میخیزاند؟

آیا هر کسی که جامه سرخ‌رنگی به تن می‌کند ، سر خود را می‌تراشد و ساکن یک دیر می‌شود وتفکر می‌کند ، یک بودایی است؟

بودایی‌ترین یا نزدیک‌ترین افراد به بودا جز کسانی که از تعالیم او پیروی می‌کنند ، چه کسانی هستند؟

چرا رهبران بزرگ بودایی واز جمله آنها «تنزین گیاتسو» چهاردهمین دالایی لاما که هفته نامه تایم در شماره روز جمعه دوم ماه می ۲۰۰۸، او را با نفوذترین شخص در بین ۱۰۰ نفر از با نفوذترین زنان و مردان جهان معرفی می‌کند ؛ کاری برای لکه دار نشدن دامان آیین بودایی و بدبینی نسبت به آن انجام نمی‌دهند؟

چرا رسانه ملی (صدا وسیما) ما که تا الان همیشه اخبارهای اینطوری رو شونصد بار تو روز مخابره میکرد ؛ اینقدر نسبت به ماجرا بی‌خیاله؟ وآیا رنگ پوست ، نژاد ، سرزمین و … مسلمانها آنها را از دیگر مسمانها در پرداختن به مسائلشان ، توجه کردن به رنجهایشان ، همدردی کردن با بازماندگانشان و…. متمایز میکند؟

وبسیاری از سوالات دیگر که به ذهن انسان خطور میکند….

 

 

 

 

منابع:

آشنایى با ادیان بزرگ ، حسین توفیقى

ادیان و مذاهب جهان جلد اول ، مؤ لف : عبداللّه مبلغى آبادانى

http://en.wikipedia.org/wiki/Jainism

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahimsa

http://en.wikipedia.org/wiki/Metta

http://www.tahoordanesh.com/page.php?pid=14989

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن