برخی از جنبه های مهرپرستی

پایه و بنیان مهرپرستی یا میترائیسم

بنیاد و پایه میترائیسم بر این باور استوار بوده است که مهر بزرگترین خدا بوده و سایر خدایان از او ضعیف ترند. متیرائیسم براساس پرستش آتش و پرستش قوای طبیعت، مثل باد و طوفان، خرمی و بهار، آسمان و کوه و جنگل و شب و… پرداختن به سحر و جادو است که لازمه پرستش قوای طبیعت و اعتقاد به ارواح خبیث و طیب که دست اندرکار جهان اند، است.

 

عکس Image result for mithra in iran %d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c Tarikhema.org

پایه آیین میترائیسم جادوست

یکی از اساسی ترین پایه‌های میترائیسم جادو و سحر بوده است. پرستش آتش و مهر اساس این آیین است. و مهر را چنین تعریف کرده‌اند که خداییست که در خورشید جای گرفته، نه خود خورشید و اصالت را از آن جادوگر می‌داند. یعنی ممکن نیست در جامعه ای جادوگری باشد، اما جادوگر نباشد.آن که ذوق و استعداد و هوش بیشتری داشته باشد، با مطالعه و علم نمی تواند (تنها به این دلایل) بر جای جادوگر تکیه بزند، که جادوگری و مذاهب قدیم به صورت سازمان رسمی ارثی اداره می شدند و جادوگران متولی امور دینی بودند و رابطه های انسان و خدا… ارزش مقام هر جادوگر به تقوی و علم نبود، بلکه در خون و ذاتش بود که ارث می برد و برای فرزندش به میراث می گذاشت، و برای دیگران (هر چه باهوش تر و بهتر) ممکن نبود که به چنان مقامی برسند.

عکس Image result for mithra in iran %d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c Tarikhema.org

اصالت مهرپرستی، روحانیون آن

اصالت دین و آیین مهرپرستی، از آن روحانیون و مغان مذهبی بوده است. آنان برای انجام اعمال مذهبی نیروی فراوانی داشتند و مردم هم به تقلید آنان می‌پرداختند. چرا که کار دینشان منحصرا به دست مغان بوده و مغان چون دین را در انحصار داشتند، می توانستند به اقتضای مصالحشان آن را تعبیر و تفسیر کنند. مثلا یکی از وسائل درآمدشان، قربانی بود (همچنان که در مذهب ودا بود و بودا لغوش کرد) که فراوان بود و از بزرگترین راههای امرار معاششان… قربانی برای مردم نبود؛ برای خود خدا بود و اجرا کننده مراسم قربانی و حامل قربانی به بارگاه خداوندی جز مغ نمی توانست کسی دیگر باشد. در مهرپرستی نیز مغان یا کارتان ها بزرگترین نیروی حاکم بر قبایل آریائی بودند.
حضور میترا در سایر ادیان
میترا پا را از ادیان ایران و هند فراتر گذاشت. میترا همواره از خدایان مشترک بین ایرانیان و هندیان بوده است. میترا همیشه خدای عدالت، نظم، روشنایی مدافع حقیقت و ضامن تعهدات و سوگندها است. میترا نگهبان جهان و طرفدار کائنات است. میترا در نبرد انسان بادواها (یوها) یعنی در مبارزه با بی نظمی و ستمگری و بد طینتی، یاور انسان است. میترا جنگاوری نیرومند و در عین حال ناجی انسان و راهنمای او پس از مرگ است. در اواسط قرن اول ق.م. آئین مهرپرستی در ایتالیا راه یافت و در غرب نفوذ وسیعی یافت. اما میترای صادراتی یا میترای اوستا تفاوت فاحشی داشت؛ میترا در بابل خدای خورشید بود و در آسیای صغیر به هلیوس پیوست و با خدایان یونان درآمیخت و سرانجام خدای خورشید لقب یافت. میترا خدای نجات دهنده و قهرمان پرقدرت گردید که ایمان به او باعث رهائی می شد و در افکار جای یافت. میترا در زندگی پس ‍ از مرگ قادر به یاری انسان است، میترا واسطه میان انسان و خدا است و سرمشق مؤمنان. این میترا در کشورهای غربی مقامی ارجمند یافت. به این گونه، میترای آریائی با عقاید ایرانی هندی یونانی و رومی در آمیخت و سرانجام ترکیب مزدائی گرفت. مهرپرستی پر از اسرار مذهبی است که با اعمال عبادی و مراسم پیچیده می تواند راه نجات پیروان خود را نشان دهد.

عکس Image result for mithra in iran %d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c Tarikhema.org
آثار باقی مانده از مهرپرستی در ایران

هم اکنون نیز آثار باقی مانده از مهرپرستی در ایران یافت می‌شود. یکی از بزرگترین و مهم ترین مراکز مهر پرستی در ایران باستان خرم آباد لرستان بوده است. در حال حاضر در جنوب غربی شهرستان خرم آبادی آثاری از دوران مهرپرستی به چشم می خورد. در دره مشهور به بابا عباسی در کنار سفید کوه، دخمه ای بر سینه این کوه وجود دارد که یادگار دوران مهرپرستی ایرانیان است. این دخمه دارای چند ستون و چهار دیوار می باشد. مردم این منطقه این دخمه را (که مدعی اند قبری در آن وجود دارد (؟) به مقبره بابا عباسی می شناسند. مردم بر اساس اعتقادات کهنی که دارند، نذوری از قبیل مهره های رنگارنگ، دستبند، نخ و… تقدیم می کنند و دخیل می شوند.هر چند اثری از قبر در این دخمه مشاهده نمی شود، اما باور عامه آن نواحی بر این است که بابا عباسی در اینجا مدفون است. روی این اصل می توان گفت که این اعتقاد کهن و احترام به این دخمه، از یک اعتقاد کهن مهرپرستی رونق داشتند. اغلب مهرابه های در دوره ساسانی به صورت آتشکده در آمد و در عصر اسلامی تغییر و تحلو کلی یافت. آوه یا آبه در فارسی گنبد را گویند. مانند: سردابه، گرمابه و… کلمه مهرابه بعدها به صورت مهراب یا محراب نوشته شد. از آنجا که آئین میترائیسم با آئین های جدید سازش و تفاهم نداشت، به همین جهت در ادوار مختلف تاریخی عقیدتی این سرزمین، دچار ویرانی و تغییر می شد. مانند معبد مهر (ناهید یا آناهیتا) در شهر کنگاور. خلاصه این که: مقبره بابا عباسی بدون شک یک معبد مهرپرستی است. لرستان آثار دیگری از این آئین کهن آریائی را به یادگار دارد.

عکس Related image %d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c Tarikhema.org

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها