تحریف مذهب زرتشت

چرا مذهب زرتشت تحریف شد ؟

 


۱ اصالت طبقات ؛ ((… زرتشت همه خدایان را بیرون رانده بود و از یک خدا و یک ((اهورامزدا)) گفته بود، که یگانه است ؛ و خداى فقیر و غنى ، موبد و غیر موبد (همه و همه ) فقط یک خداوند است : ((اهورامزدا)). اما ((موبدان )) خداى یگانه زرتشت را تجلى تثلیثى دادند و گفتند که : زرتشت خود فرموده که ((آتش ))، رمز و اشاره اى از جهان ملکوتى اهورایى است و باید ((آتش )) را تقدیس کرد و احترام گذاشت .

آنگاه موبدان ، آتش (رمز و اشاره اهورائى ) را به سه قسمت کردند و سه آتش ‍ ساختند: یکى در استخر (فارس ) که آتش روحانیان و موبدان بود، و یکى در آذربایجان ، که آتش شاهزادگان و جنگجویان ، و سومین آتش ((ریوند)) که آتش دهقانان و کشاورزان بود. بنابراین ، ((موبدان ))، توحید زرتشت را به صورت یک زیربناى((شرک )) در آوردند و این دیگر مهارت شگفت انگیزى است …))


۲ اصالت روحانیت ؛ ((مقام موبدى موروثى بود. موبدزاده ، چه بد و چه خوب ، جانشین پدر مى شد. فقط کافى بود که مقدارى قوانین و حرکات و رسومى را بیاموزد. براى موبد شدن ، و به جامه روحانیت زرتشتى در آمدن ، علم شناخت دین لازم نیست ، فقط باید مراسم پیچیده نذر و قربانى و تشریفات عمومى را دانست و ادعیه اى را حفظ داشت ، همین … در دین زرتشت ، هر طبقه اى خداى خاص خویش دارد، و روحانیون خداى روحانى …))


۳ شرک ، تعدد خدایان ؛ ((در مذهب زرتشتى ، غیر از امشاسپندان خدایان دیگرى نیز وجود دارند:
۱ سروش ؛ مظهر اطاعت و تقوى و عبودیت انسان است ، و مظهر روحانیونى که تبلیغ کنندگان اطاعت و عبادت خدایند در زمین .

۲ فره ایزدى روح مقدسى است که برکت و تقدس ایجاد مى کند و وارد هر روح و جانى که بشود، توفیق پیدا مى کند و به عافیت و سلامت یا به سلطنت و مقام و قدرت مى رسد، و در دنیا و آخرت ، نجات مى یابد. با نیایش و پرستش ((اهورا مزدا)) مى توان ((فره ایزدى )) یافت ، و ((فره ایزدى )) اگر وارد روحى بشود، صاحب آن روح ((سعید)) مى شود، و اگر نه ، ((شقى )) مى ماند.


۳ منتر؛ این همان کلمه اى است که هنوز هم هست . مى گوییم : ((منترش ‍ کرده اند)) یا ((منتر شده است ))((منتر)) عبارت بوده است از کلمات مقدس و اوراد و دعاهایى که مى بایست با زبان و دهان و لباس و دست و پا و… پاک ، خوانده مى شد، یا بعضى از حالات و مراسم خاص مذهبى و روحانى بود که مى بایست بوسیله موبد رسمى با قرائت و آهنگ خاص ‍ القاء و بیان مى شد…))


آنچه نقل گردید، بیان جامعه شناختى مذهب زرتشت بود که توسط برجسته ترین محقق و متخصص در تاریخ ادیان و مذاهب شرقى مطرح گردیده است . این ترسیم ، محققانه ترین و منصفانه ترین قضاوتى است که پیرامون مذهب زرتشت بعمل آمد است .

منبع کتاب تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد اول

بهترین از سراسر وب

عضویت
اطلاع از
guest

1 نظر
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
پریسا

“افکار نیک”؟ “افکار” دیگه چیه؟! پندار نیک.
پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک.
پیشینه‌ی ما ایرانیان. نه “ناریخ”.
نام، نه “اسم”.