اهرام مروی

اهرام ثلاثه مصر یکی از ترین بناهای تاریخی و عجایب هفت گانه جهان محسوب می شود، اما تعداد این هرم ها در سودان بیشتر است.
نام علمی این “اهرامات مروی” است اما امروزه به “ البجراویه” به خاطر نزدیکی به روستای “البجراویه” که در نزدیکی شهر شندی در ۲۰۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت سودان قرار دارد، معروف است.

 

اهرام مروی از آثار پادشاهی “هندوکش” به حساب می آید. در این هرم ها نیز مانند اهرام ثلاثه پادشاهان بزرگی مدفون هستند. گفتنی است که سودان دارای ۲۲۰ هرم یعنی دو برابر اهرام است و اهرام مروی در لیست میراث جهانی یونسکو قرار دارند.

 

اهرام مروی

اهرام مروی در سودان

 

اهرام مروی

اهرام البجراویه در سودان

 

اهرام مروی

اهرام مروی

اهرام مروی از آثار پادشاهی بزرگ “هندوکش” به حساب می آید

اهرام مروی

اهرام مروی

در اهرام مروی نیز مانند اهرام ثلاثه پادشاهان بزرگی مدفون هستند

اهرام مروی

اهرام البجراویه

اهرام مروی

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن