ویدئوی خنجر فرعون ( توت‌عنخ‌آمون) ازجنس فرازمینی ها

، یازدهمین مصر باستان بوده است . در سال ۴ نوامبر ۱۹۲۲ او توسط هاوارد کارتر در دره پادشاهان و به صورت تقریبا دست نخورده یافت شد. این یکی از مهم ترین اکتشافات در قرن ۲۰ بوده است. توت‌عنخ‌آمون رهبر بازگشت آتونیسم به آمونیسم بوده است و در سن ۹ سالگی به رسید.

ویدئوی خنجر فرعون ( توت‌عنخ‌آمون)  ازجنس فرازمینی ها

 

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن