پیرترین انسان‌ها در کتاب انجیل

تمام این ۱۰ پیرمردها در انجیل از کتاب سفر پیدایش از نسل حضرت آدم تا نسل حضرت نوح هستند. این پیرمردان در قبل از طوفان نوح زندگی می‌کردند و به عنوان پیرترین انسان‌ها یا شیخ‌های زمان خودشان شناخته می‌شوند. آن‌ها به طور حیرت‌انگیز عمرطولانی داشتند و بیشترشان هم حتی در زمان درگذشت‌شان، تا ۹۰۰ سال هم زندگی کرده بودند. حتی زمانی که آخرین پیرمرد در انجیل به دنیا می‌آمد، بسیاری از پیرمردان اول در این سلسله زنده بودند و به زندگی‌شان ادامه می‌دادند.

از آنجایی که عمر این انسان‌ها باورنکردنی است، بسیاری از مردم لُب داستان این انسان‌ها را متوجه نمی‌شوند و تنها بسته به شماست که می‌خواهید از گفته‌های انجیل چه برداشت‌هایی داشته باشید. افرادی هم هستند که باور دارند این انسان‌ها نزدیک به ۱.۰۰۰ سال هم عمر کردند و دلایلی هم برای عمر طولانی این انسان‌ها می‌آورند.

۱۰- خنوخ (اخنوخ) – ۳۶۵ سال

در انجیل: سفر پیدایش ۲۴ – ۵:۱۸؛ لوقا ۳:۳۷؛ رساله به عبرانیان ۱۱:۵؛ رساله یهودا ۱۵ – ۱:۱۴

پیرمردان در انجیل

خنوخ به همراه حضرت نوح، یکی از شناخته‌شده‌ترین فرزندان حضرت آدم است و باوری وجود دارد که می‌گویند او نویسنده کتاب خنوخ هم است و همچنین به نویسنده داوری نیز شناخته می‌شود. او فرزند یارد، پدر متوشالح و پدر پدربزرگ حضرت نوح است.

او به اندازه دیگر پیرمردان فهرست عمر نکرد و خداوند او را بدون قبض روح در ۳۶۵ سالگی به بهشت برد.

۹- لمک – ۷۷۷ سال

در انجیل: سفر پیدایش باب ۵؛ لوقا ۳:۳۶

پیرمردان در انجیل

لمک، پدر حضرت نوح بود که در ۷۷۷ سالگی و چند سال قبل از طوفان بزرگ نوح درگذشت. او در کنار حضرت آدم تنها شیخ قبل از طوفان بزرگ بزرگ بود و نام اولین پسرش را نوح گذاشت و در کتاب سفر پیدایش ۵:۲۹ نقل‌وقول می‌کند:«زمانی که خداودند به خاطر رفتار و زحمت‌هایی که داده‌ایم زمین را نفرین کند، او کسی است که ما را تسلی خواهد داد.»

زمانی که حضرت نوح به دنیا آمد، لامک طبق خط‌زمانی انجیل، ۱۸۲ سال داشت و حضرت آدم هنوز در ۵۶ سالگی اول زندگی لامک زندگی کرد.

۸- مهللئیل – ۸۹۵ سال

در انجیل: سفر پیدایش ۱۷ – ۵:۱۲؛ ۱ تواریخ ایام ۱:۱؛ یوبیل ۱۵ – ۴:۱۴؛ لوقا ۳:۳۷

پیرمردان در انجیل

هشت بار به مهللئیل در کتاب انجیل و بیشتر در کتاب سفر پیدایش به عنوان بخشی از شجره حضرت آدم و حوا اشاره شده است. در نسخه شاه جیمز در عهد جدید هم نام مهللئیل را مهلئلیل تلفظ می‌شود.

او یکی دیگر از نوادگان حضرت آدم است که صدها سال زندگی کرد و در ۸۹۵ سالگی هم درگذشت. مهللئیل پسر کنعان بود. زمانی که کنعان به ۷۰ سالگی رسید، مهللئیل را داشت. مهللئیل پدر یارد است.

۷- انوش – ۹۰۵ سال

در انجیل: سفر پیدایش ۴:۲۶، سفر پیدایش ۱۱- ۵:۶؛ لوقا ۳:۳۸

پیرمردان در انجیل

انوس یا انوش (با خنوخ اشتباه گرفته نشود) نوه حضرت آدم و اولین پسر حضرت شیث است. شیث هم به گفته سفر پیدایش در ۱۰۵ سالگی پسرش، انوش به دنیا آمد. انجیل می‌گوید که انوش زمانی که اولین پسرش، کنعان به دنبال آمد، ۹۰ سالش بود.

او ۹۰۵ سال و بیشتر از حضرت آدم و شیث و خنوخ زندگی کرد. انوش یکی از کسانی بود که در زمان حضرت نوح به ۸۴ سالگی رسیده بود. به گفته کتاب مقدس سنت روزهای آخر (فرقه مذهبی مورمون) در ۱۳۴ سالگی به انوش فرمان داده شد تا کشیش شود.

۶- قینان – ۹۱۰ سال

در انجیل: سفر پیدایش ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۰، ۵:۹؛ لوقا ۳۷- ۳:۳۶، ۱ تواریخ ایام ۱:۲

پیرمردان در انجیل

قینان یکی دیگر از نوادگان حضرت آدم، نوه شیث و پسر انوس است. به گفته کتاب یوبیلی (گاهی سفر پیدایش کوچک)، نام مادر قینان، نوام، زن و خواهر انوش بود.

زن قینان، مواللث و خواهرش بود. قینان مانند خیلی از پیرمردان فهرست امروز هم قبل از طوفان نوح زندگی کرد و در زمان فوتش هم بیش از ۹۰۰ سال عمر داشت.

۵- شیث – ۹۱۲ سال

در انجیل: سفر پیدایش ۴؛ سفر پیدایش ۵؛ ۱ تواریخ ایام ۳- ۱:۱

شیث، پسر سوم حضرت آدم و حواست که بعد از قتل بردارش، هابیل، به دنیا آمد. او اولین پسر از نوادگان نسب پدری حضرت آدم و اولین پسری است که به تولد حضرت نوح منتهی می‌شود. شیث و بردارانش، قابیل و هابیل تنها فرزندان حضرت آدم و حوا هستند که نامشان در کتاب انجیل آمده است.

به گفته داستان شیث در سفر پیدایش، او زمانی به دنیا آمد که حضرت آدم ۱۳۰ سالش بود. حوا باور داشت که خداوند شیث را در عوض هابیل به آن‌ها بخشیده است. شیث در اسلام و یهودیت به مثابه یک فرزند درستکار و پاک از حضرت آدم و حوا شناخته می‌شود. او پنجمین پیرمرد در انجیل است که در ۹۱۲ سالگی درگذشت.

۴- حضرت آدم – ۹۳۰ سال

در انجیل: سفر پیدایش ۱؛ سفر پیدایش ۳:۲۴ – ۲:۴؛ سفر پیدایش ۴؛ سفر پیدایش ۵

پیرمردان در انجیل

حضرت آدم اولین انسانی بود که خداوند او را خلق کرد و همین باعث شد تا در انجیل شناخته شود. نام حضرت آدم به جای انسان‌ها یا بشر در کتاب سفر پیدایش استفاده می‌شود.

داستان حضرت آدم و حوا و هبوط‌شان از باغ بهشت (باغ عدن) خیلی شناخته شده است. بعد از اینکه آدم و حوا از میوه درخت ممنوعه دانش خیر و شر در باغ خوردند و از آن‌جا هبوط کردند، تنها دو پسر به نام‌های قابیل و هابیل داشتند. سپس پسر سومشان، شیث به دنیا آمد که حضرت نوح از نسل اوست. حضرت آدم تا ۹۳۰ سالی عمر کرد و درست قبل از طوفان نوح درگذشت.

۳- حضرت نوح – ۹۵۰ سال

در انجیل: سفر پیدایش؛ اولین کتاب تواریخ ایام، کتاب‌های توبیاس، حکمت، سیراک، اشعیا، حزقیال، ۲ اسدراس، ۴ مکابیان در عهد عتیق. اناجیل متی و لوقا؛ رساله عبرانیان، پطرس اول و پطرس دوم در عهد جدید

پیرمردان در انجیل

حضرت نوح یکی از چهره‌های معروف انجیل است و داستانش در طوفان نوح آمده که بیشتر مردم احتمالا چیزهایی از داستان کشتی نوح شنیده‌اند. در این داستان خداوند برای پاک کردن بدی‌های بشر و ساخت دوباره دنیا برای حیوانات، سیلی به پا کرد و نوح و خانواده‌اش هم برای نجات سوار کشتی شدند.

داستان کشتی نوح یکی از اسطوره‌های طوفانی است که در فرهنگ و تاریخ بیشر گرفته شده. حضرت نوح یکی از نوادگان مستقیم حضرت آدم و حوا و یکی از پیرمردان انجیل با بیش از ۹۰۰ سال است. او پسر لمک، نوه متوشالح است و زمانی که متوشالح ۵۰۰ سال عمر کرد، نوح پدر شام، حام و یافث شد.

۲- یارد – ۹۶۲ سال

در انجیل: سفر پیدایش ۲۱ – ۵:۱۸

پیرمردان در انجیل

یارد، دومین پیرمرد انجیل و از نسل ششم حضرت آدم و حواست. مهللئیل، پدر یارد بود و پسران و دختران دیگری هم داشت که فقط نام یکی از آن‌ها، خنوخ در انجیل آمده. یارد پدربزرگ متوشالح هم بود.

زمانی که خنوخ به دنیا آمد، یارد ۱۶۲ سال داشت و در کل ۹۶۲ سال عمر کرد. نام یارد در کشورهای انگلیسی‌زبان آمریکای شمالی بسیار محبوب و به معنای «نزول / افول» است.

۱- متوشالح – ۹۶۹ سال

در انجیل: سفر پیدایش ۲۷ – ۵:۲۱

پیرمردان در انجیل

به گفته انجیل، متوشالح در زمان درگذشتش در سن ۹۶۹ سالگی، طولانی‌ترین عمر را داشته. او در کتاب سفر پیدایش به پسر خنوخ، پدر لمک و پدربزرگ نوح درنظر گرفته می‌شود. داستان او در انجیل در سلسله حضرت آدم و حواس حیرت‌انگیز است.

در بیشتر نسخه‌های انجیل، زمانی که پسر متوشالح، لمک به دنیا آمد و مدتی بعد از طوفان حضرت نوح از دنیا رفت، متوشالح نزدیک به ۲۰۰ سال سن داشت. متوشالح به خاطر عمر طولانی‌اش به محبوب‌ترین بخش فرهنگ عامه تبدیل شده و زمانی که بخواهیم به عمرهای طولانی افراد و چیزها اشاره کنیم، نام او معمولا ذکر می‌شود.

منبع oldest
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها