تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

جشن آبانگان

در کل ایران باستان، شاید بتوان فرشته آب یعنی آناهیتا را دوست داشتنی ترین فرشته دین زرتشت دانست. به خاطر همین است که مورخان بی اختیار نوشته های خود را درباره آناهیتا می نویسند.

جشن آبانگان یکی از جشن های ایرانیان است که مناسبت آن پیروزی بر ضحاک می باشد. گردیزی در اینباره می نویسد: در شرح اعیاد مغان، آبانگان، به دستور زو فرزند بزرگ آب های بسیاری روان کردند و جوی ها به راه انداختند، و در همین روز به و تمام ممالک خبر رسید که ضحاک از پادشاهی فرو بنشست و افریدون تاجدار شد و مردمان به ثروت خویش بازگشتند و زندگی تازه ای آغاز کردند.

بیرونی نیز نوشته ای در باره این موضوع دارد. همچنین از مورخان و منابع اسلامی می بینیم که نوشته اند: پس از آنکه سرانجام جنگ و توران، به افراسیاب تمام قنات ها ویران شد، زو فرزند طهماسب، دستور لایروبی قنات ها و رودها را داد. با اسنتاد به نوشته برهان که منبعش به درستی معلوم نیست، اگر در این روز باران ببارد، آبانگان مردان نامیده می شود و اگر در آن روز باران نبارد آبانگان زنان نامیده می شود.

در ایران باستان آب بسیار مقدس بود و ایرانیان هرگز آن را آلوده نمی ساختند. به طور مثال در زمان هرمزد چهارم، زمانی که سپاه ساسانی به فرماندهی بهرام چوبینه، ارتش روم را در ارمنستان (شیز) شکست داد،رومیان عقب نشینی کردند و سپاه ایران نیز به تعقیب دشمن پرداخت و زمانی که رومیان در حال عبور از رود ارس بودند، بهرام چوبین دستور داد تا سپاه ایران از تعقیب دشمن دست بکشد چرا که ممکن بود جنگ در داخل رود دربگیرید و آب آلوده شود.

جشن آبانگان

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن