قوانین حمورابی در باب زن

۱. مرد فقط می‌تواند یک زن داشته باشد اما اگر زن نازا باشد می‌توان زن غیر عقدی داشت.

۲. ازدواج بی‌قرارداد قانونی نیست.

۳. اگر آزاد کنیزی را ازدواج کند، آن کنیز مقام آزاد می‌گیرد.

۴. جهیز، مال زن یا خانواده پدر اوست ولی شوهر می‌تواند از آن بهره بردارد.

۵. زن و شوهر، مسئول قروض یکدیگر، که قبل از ازدواج حاصل شده است نیستند.

۶. اگر شوهر، زنش را طلاق دهد باید جهیز او را رد کند و یک سهم پسری از مال خود به او ببخشد ولی اگر زن نازاست، فقط جهیز به او برمیگردد.

۷. در مورد خیانت زن، شوهرش او را اخراج یا برده می‌کند.

۸. اگر مرد اسیر شد، زن می‌تواند شوهر کند ولی اگر شوهر اول برگشت باید به خانه او برگردد.

۹. در نزد بی‌وفایی زن یا شوهر نسبت به یکدیگر، مجازات زن به مراتب شدیدتر است. در مورد تهمت به زن، محاکمه خدایی می‌شود، یعنی زن خود را به رود می‌اندازد و اگر آب او را فرو نگرفت بی‌تقصیر است.

۱۰. مرد از زنش ارث نمی‌برد زیرا مال زن متعلق به اولاد اوست.

۱۱. زن علاوه بر جهیز خود، سهمی از مال شوهر متوفی را به عنوان هدیه دریافت میکند.

۱۲. زن می‌تواند اموالش را خودش اداره کند؛ اجازه بدهد؛ جهیز خود را پس بگیرد؛ مال خود را به دیگری ببخشد؛ تجارت کند؛ کسبی پیشه کند و در زمره روحانیان در بیاید.

۱۳. زن پس از مرگ شوهر خود، می‌تواند به دیگری شوهر کند و اگر اولاد او مانع شوند، محکمه مداخله کرده، اجازه می‌دهد.

۱۴. هرگاه اولاد زن از شوهر اول زن صغیر باشند، محکمه قیم معین کرده و صورتی ترکه، ترتیب داده به شوهر دوم می‌سپارد، بی‌اینکه او حق فروش داشته باشد.

۱۵. اولاد از هر مادری باشند، در بردن ارث مساویند ولی پدر می‌تواند وصیت کند مال غیر منقولش را به پسر محبوب او بدهند.

۱۶. فرزندان جهیز مادرشان را بالسویه تقسیم می‌کنند ولی مادر می‌تواند هدیه‌ای را که از شوهر خود دریافت کرده به یکی از اولاد خیر بدهد.

۱۷. دخترانی که جهیز گرفته‌اند از ارث محرومند ولی آن‌ها که جهیز ندارند در بردن ارث با پسران مساویند‌.

۱۸. برادران وارث خواهرانند ولی پدر در حیات خود می‌تواند قسمتی از مال خود را به دختران بدهد، به این شرط که آن‌ها هرکس که خواهند به موجب وصیت واگذارند و در این مورد برادران به مال خواهران حقی ندارند.

۱۹. دخترانی که از زنانی غیر عقدی هستند، از برادران خود جهیز می‌گیرند.

۲۰. زنان بیوه و دختران را مستقلا محاکمه می‌کنند و زن شوهردار را شوهرش محاکمه می‌کند.

۲۱. پسرانی که از زنان غیرعقدی متولد شده‌اند و بعد پدرشان آنان را به فرزندی شناخته با اولادی که از زنان عقدی تولد یافته‌اند، مساوی ارث می‌برند ولی اینها مزایایی دارند.

قوانین

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها