مرور برچسب

آپادانا

کاخ آپادانا تخت جمشید

گرد آمدن مهمانان بزرگترین امپراتوری جهان نیاز به تالار پذیرایی بزرگ و مجللی داشت و به همین دلیل داریوش کاخ آپادانا را ساخت. آپادانا از نظر هنری ،تاریخی سیاسی و معماری بزرگترین کاخ تخت جمشید است و نخستین بنای ایرانی است که سنگ بنا دارد.