برچسب: اردوگاه های مرگ

تصاویری کمیاب که از دست نازی ها در امان ماندند

در زمستان ۱۹۴۴، در اوج هولوکاست، عکاس یهودی «هنریک راس» یک جعبه عکس زیر زمین دفن کرد. یک سال بعد او بازگشت تا عکس ها را از زیر خاک درآورد...