مرور برچسب

اعراب

“کمپ دیوید”؛ جرقه سازش اعراب با اسرائیل

معاهده کمپ‌دیوید، جرقه آغاز سازش رژیم‌های مرتجع عربی با صهیونیست‌ها و خیانت به آرمان‌های مسلمانان سراسر جهان بود؛ آرمانی که قدس را به عنوان نخستین قبله، بخشی جدایی‌ناپذیر از جهان اسلام می‌داند.معمولاً هنگامی که از معاهده کمپ‌دیوید سخن…

کوچ اعراب به ایران

علل و انگیزه‌های مهاجرتاعراب مسلمان، متناسب با روند فتوحات با این انگیزه‌ها، به ایران مهاجرت کردند:انگیزه غنیمت‌جویی انگیزه‌های سیاسی و نظامی انگیزه امنیت جانی و مالی انگیزه رفاهیانگیزه دینی دین اسلام از…

جنایات وحشتناک اعراب در حق ایرانیان

پس از هجوم اعراب به ایران به قدری از ایرانیان را سر بریدند که دگر جایی برای دفن اجساد نبود و از سر های بریده شده تپه ساخته میشد این راسته حمله اعراب به ایران است ...... به هر حال چون هزیمتیان به مدائن رسیدند اعراب نیز به مدائن رسیدند و بر…

تعصب های قومی اعراب نسبت به ایرانیان

مقدمه: یکی از عوامل مهم اختلافات بین جوامع، تعصبها و تبعیض های قومی، اجتماعی و سیاسی است. اگرچه این نظریه چندان هم سنتی نیست، لیکن در دوران معاصر هم این اصل باعث بروز بسیاری از جنگها و انقلابها گردیده است. در این مقاله سعی شده تا…

آیا ایرانیان به زور شمشیر اعراب مسلمان شدند؟

سال‌هاست که مبارزه استعمارگران و استکبار جهانی بر علیه اسلام و مسلمین آغاز شده است. مبارزه آن‌ها گاه با حمله مستقیم بر علیه کشورهای اسلامی و استعمار آشکار آن‌هاست، گاه با حقه و حیله‌های بسیار کثیف و فریب افکار عمومی، گاه با…

ورود اسلام به ایران

اعراب مسلمان به ایران در زمان ساسانی حمله کردند و سپاه ساسانی را شکست دادند سرانجام تیسفون ، پایتخت ساسانی به دست اعراب افتاد و حکومت ساسانی بعد از چهارصد سال پایان یافت و دین اسلام مردم را به پرستش خدای یگانه دعوت می کرد .با توجه به فشار…

نبرد نمارق یکی از جنگ های مرزی ساسانیان با اعراب

نبرد نمارق یکی دیگر از جنگ های مرزی ساسانیان با اعراب است که ما اطلاع زیادی درباره جنگ نمارق نداریم ولی بنابر نوشت مورخان عرب، پس از سقوط حیره، مثنی سردار عرب از سپاه خالد بن ولید دیگر سردار عرب جدا شد و در کنار یکی از شهرهای بین النهرین…

جالینوس سردار ایرانی در زمان ساسانیان چه کسی بود؟

گلینوش یا جالینوس نام یکی از سردار ایرانی در زمان امپراتوری ساسانی و همچنین یکی از قهرمانان شاهنامه است. گلینوش در واقع یک اشراف زاده ارمنی بود که در ارتش ایران خدمت میکرد. نام این سردار را منابع عربی که به احتمال زیاد هم اشتباه است به…

جنگ کسکر نبرد خونین بین ساسانیان و اعراب

جنگ کسکر نام یکی از جنگ های خونینی است که میان ارتش ایران ساسانی و اعراب مسلمان درگرفته است. کسکر در واقع نام یکی از دهکده های یک دژ در بین النهرین بود. مورخان تازی نام این دژ را ساقطیه نوشته اند. صرفا نام اصلی این دژ بزرگ نام دیگری بوده…

جنگ الیس یکی از جنگ های مهم ساسانیان و اعراب

الیس نام یک شهر کوچک، از شهرهای امپراتوری ایران بود که در آن حوالی جنگ بزرگ و مهمی بین ارتش ایران ساسانی و سپاه اعراب درگرفت. شرح جنگ الیس چنین بود:پس از فرمان خلیفه اعراب که دستور رسمی حمله به مرزهای ایران را صادر کرد، مرزهای…

مهتا (موتا) سردار دیلمیان که بود و در جنک با اعراب چه کارهایی انجام داد؟

پس از ظهور اسلام که اعراب به ایران حمله کردند، با شکست سنگین یزدگرد سلسله ی ساسانیان سقوط کرد و با گسترش روز افزون دین اسلام در خاک ایران، اعراب نفوذی صد چندان به ایران پیدا کردند و سرتاسر سرزمین ایران به دست اعراب افتاد.اما یکی از…

جنگ پل یا جسر و چگونگی پیروزی ساسانیان بر اعراب

به سال 634 میلادی که سال بسیار بد و شومی برای ایرانیان بود، رستم فرخزاد رازی سپهبد ساتراپی خراسان، از طرف دربار با اختیارات تام به سپهسالاری کل قوای ایران منصوب شد. رستم فرخزاد که از اوضاع آشفته ایران آگاهی داشت در نخستین اقدام…

نبرد جلولا دومین نبرد بزرگ بین ساسانیان و اعراب

نبرد جلولا نام یکی از جنگ های مهم ایرانیان با اعراب در سال 637 میلادی است. جنگ جلولا در محلی به نام جلولا اتفاق افتاده و به همین خاطر این جنگ موسوم به جنگ جلولا شد. پس سقوط شهر افسانه ای کتسپون (تیسپون)، یزدگرد سوم و اشراف زادگان…

تیسفون درزمان حمله اعراب

در دو روز نخست جنگ پیروزی با ایرانیان،به دلیل داشتن تاکتیک های منظم جنگی و همچنین فیل های زره پوش که ایجاد وحشت در بین سپاه اعراب کرده بود ایرانیان برتری داشتند. در روز سوم سعد که برتری فیلان را می دید که سپاه را پراکنده می…