جنایات وحشتناک اعراب در حق ایرانیان

پس از هجوم اعراب به ایران به قدری از ایرانیان را سر بریدند که دگر جایی برای دفن اجساد نبود و از سر های بریده شده تپه ساخته میشد این راسته حمله اعراب به ایران است ……

به هر حال چون هزیمتیان به مدائن رسیدند اعراب نیز به مدائن رسیدند و بر در مدائن خیمه زدند و مدت اقامتشان در آنجا به درازا کشید چندان که دوبار در آنجا خرمای تازه خوردند و دو بار شتر قربانی کردند.چون اقامت آنها در آنجا به درازا کشید در مدائن قحطی افتاد و کار مردم به خوردن گوشت سگ و گربه کشید .

تازیان به تیسفون آمدند و غارت و کشتن بسیار در پیش گرفتند . بدینگونه بود که مدائن با کاخهای شاهنشاهی و گنجها گرانبهای چهارصد ساله به دست تازیان افتاد و کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و توفیر بهای سیم و زر را نمی دانستند.از آن قصرهای اسرار آمیز جز ویرانی هیچ برجای ننهاد.

از مدائن جز شهری کوچک و بی اهمیت نماند.هر چند ایوان های آن سالها همچنان باقی است و وبرانه های آن از شکوه و عظمت ایام گذشته ی ایران می گوید و افسانه های دلنشین را می سراید.

در جنگ جولا غنیمت های بسیار به چنگ اعراب افتاد چندان که پیش از آن نیافته بودند و زنان و دختران بسیار نیز به اسرات گرفتند چندان که عمر از کثرت اسیران نگرانی در دل پدید آمد.کشتگان حولا را برخی بالغ بر صد هزار تن می نویسند.

در حمله به دهکده ی الیس هم مرز با قلمرو اعراب جاپان سالار دهکده راه را بر خالد ابن ولید بست جنگی سختی میان ایرانیان و اعراب در کنار رودی که بعدها به سبب همین جنگ به نام رود خون معروف گردید در گرفت.

در برابر مقاومت و سرسختی ایرانیان خالد نذر کرد چندان از ایرانی ها بکشم که خونشان بر رود روان گردد و چون پارسیان مغلوب شدند گروه گروه از اسیران را کنار رود می آوردند و کنار رود سر می بریدند و در آن آسیاب ها بود سه روز پیاپی با آب خون آلود گندم سپاه را که بالغ بر هجده هزار نفر بود آرد می کردند

کشتگان پارسیان در الیس بالغ بر هفتاد هزار نفر بودند

در جنگ نهاوند در سال ۲۲ هجری ایرانیان مقاومت بسیار و اعراب خشونت بسیار نشان دادند.مقدسی می گوید دسته های ایرانی در آنجا چهارصد هزار تن بودند و از خود مقاومت بسیار نشان دادند و اعراب از ایشان چنان کشتند که خدا داند.

و از اموال و غنیمت ها چندین نصب اعراب گردید که در هیچ کتابی ذکر نشده است.

در فتح شوشتر مردم از آهن تیغ های تیز سه لبه ساخته بودند و در صحرا ریختند و اعراب متحیر گردیدند پس از فتحش شوشتر اعراب به قتل و غارت پرداختند و آنهایی را که از فرمان انها سر باز می زدند گردن زدند.

در فتح استخر مردم شهر قتل عام شدند و اعراب کشتاری بزرگ کردند.

رام هرمز نیز پس از جنگی سخت به تسخیر اعراب در آمد و سپاهیان اعراب بسیاری از مردم شهر را کشتند و زنان و کودکان بسیاری را برده ساختند و مال و متاع بسیاری را بدست آوردند.

در حمله به سیستان مردم مقاومت زیاد و اعراب خشونت زیاد از خود نشان دادند بطوری که ربیع ابن زیاد سردار عرب برای کاستن از مقاومت مردم و ترساندن آنها دستور داد تا صدری بسازند از آن کشتگان یعنی اجساد کشتگان را روی هم انباشتند واز آن کشته ها تکیه گاه ها ساختند و ربیع این زیاد بر شد بروی آن نشست بدین ترتیب اعراب بر سیستان مسلط شدند و قرار شد هر سال هزار هزار درهم و هزار وصیف(پسر بچه)به اعراب مالیات دهند.

در حمله ی اعراب به ری مردم مقاومت بسیار کردند بطوری که مغیره سردار عرب یک چشم خود را از دست داد و چندان از آنه کشته شد که کشتگان را با نی شمارش کردند و غنیمتی که نصیب اعراب شد به اندازه ی مداین بود.

در حمله ی اعراب به آذربایجان و همدان و خراسان نیز مردم مقاومت بسیار از خود نشان دادند و بقول طبری در جنگ همدان چندان از پارسیان کشته شد که در شمار نبود

در حمله به شاپور مردم مقاومت بسیار کردند بطوری که عبیدا سردار عرب به سختی مجروح شد و هنگام مرگ وصیت کرد که تا به خونخواهی او مردم شاپور را قتل عام کنند و سپاهیان عرب نیز همین کردند.

در حمله به سرخس سپاهیان عرب همه ی مردم به جز صد نفر را کشتند .

در حمله به نیشابور مردم امان خواستند و اعراب قبول کردند اما چون از مردم شهر کینه داشتند به قتل و غارت مردم پرداختند بطوری که آن روز از وقت صبح تا عصر می کشتند و غارت می کردند.

در حمله ی اعراب به گرکان مردم به سختی جنگیدند بطوری که سعید ابن عاص سردار عرب از ترس نماز خوف خواند پس از مدت ها پایداری و مقاومت مردم گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص سردار عرب قسم خورد که یک تن از آنان را نکشد و همه ی مردم گرگان را کشت به جز یک تندر توجیح نقض عهد خویش گفته بود من فقط قسم خوردم یک تن را نکشم

پس از فتح استخر مردم سر به شورش برداشتند و حاکم عرب شهر را کشتند اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم شهر را محاصره کنند مقاومت مردم به قدری زیاد بود که عبدالله ابن عاص سردار عرب را سخت هراسان خشمگین ساخت بطوری که سوگند خورد چندان از مردم شهر بکشد و خون براند.وپندان که بکشت خون نمی رفت و آب گرم ریختند که بشست و رفت و عده ی کشتگان چهل هزار کشته بود.

پس از فتح ری مردم بارها بر علیه عمر و عثمان شورش کردند مردم آذربایجان نیز شورش های متعددی در آذربایجان رخ داد و ولیدابن رعدد به سرکوب آنان رفت مردم خراسان فارس و دارابگرد نیز طغیان کردند

مردم دیلمستان طبرستان و گیلان حدود ۲۵۰ سال در برابر اعراب پایداری کردند در زمان عثمان سعید ابن عاص بسوی طبرستان راهی شدند

در چالوس رویان؛ عبدالله ابن حازم مامور خلیفه ی اسلام به بهانه (دادرسی ) و رسیدگی به شکایات مردم؛ دستور داد تا آنان را در مکان های متعددی جمع کردند و سپس مردم را یک یک به حضور طلبیدند و مخفیانه گردن زدند بطوریکه در پایان آنروز هیچ کس زنده نماند … و دیه ی چالوس را آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را بزور می بردند. (کتاب تاریخ طبرستان – کتاب تاریخ رویان )
مردم کرمان نیز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان؛ حاکم کرمان با پرداخت دو میلیون درهم و دو هزار غلام بچه و کنیز؛ بعنوان خراج سالانه؛ با اعراب مهاجم صلح کردند. ) کتاب تاریخ یعقوبی – کتاب تاریخ طبری جلد پنجم – کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم(
یکی از اسیران ایرانی جنگ نهاوند به نام فیروز ایرانی هر اسیر کوچک و بزرگ ایرانی را که در مدینه می دید دست بروی سر آن می کشید و می گفت عمر جگر من را خورد همین فیوز ایرانی با کشتن عمر عامل حمله به ایران سر انجام انتقام گرفت جشن عمر سوزان در بسیاری از ولایات ایران امروزه یاد آور کینه ی ایرانیان نسبت به عمر است.
عضویت
اطلاع از
guest

53 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
بلوچ

ما ایرانیان از قبل اسلام یزدان پرست بودیم پس. به این نتیجه باید رسید که اسلام دینی برای هدایت اعراب بوده. نه ما ایرانی. یکتا پرست

ناشناس

خدا این همه پیغمبر برای اعراب فرستاد بازم نتونست اعراب رو آدم کنه اعراب مردانگی ندارند تو جنگ ایران وعراق که همه مشاهده کردید

اهورا
امتیاز :
     

اعراب ملخ خور اومدن کشتن بردن تجاوز کردن دینی مزخرف بهمون تحمیل کردن الان هم باید روی دین نحس و کثیفشون باشیم؟ خونه خداشون بریم پول خرج کنیم؟ اسم بچه هامون رو عربی بذاریم؟

هوشنگ

تمام کسانی که طرفداران عرب و دین عرب هستند تمام مهاجرین عرب و باز ماندگان عرب در اوایل اسلام به ایران هستند یا گدایان عربی هستند که زمان حکومت ننگین صفویه از سرزمین های عربی لبنان عراق و حجاز و حساء عربستان تحت نام بحرین وارد ایران شدند و خود را سید می نامند و یه حس نوستالژیک نسبت به عرب و دین عرب دارند چون فرهنگ این عرب هاست و فرهنگ هم از ذات هر کسی که بر می خیزد برایش عزیز هست همانطور که فرهنگ ایرانی برای ما ایرانیان گرامی و گرانمایه می باشد

ایرانشهر

دوست عزیز صفویه اصلا ربطی به اعراب ندارد اعراب در دو قرن خلافت ننگین اعراب به ایران مهاجرت کردند بحرین هم از زمان شاپور دوم که بهش قاتل اعراب هم میگن عرب نشین شده
بعد صفویه جز خدمت کار دیگه ای نکردن مارو از مغولان نجات دادن و جنگ های داخلی رو پایان بخشیدن و شاه عباس که نذاشت ما به یه کشور از ایالات پرتغال و ترک های خونخوار عثمانی بشیم

هوشنگ

در جواب ایرانشهر گرامی شاهپور دوم پس از اینکه تازیان را سرکوب کرد شوربختانه تعداد زیاد تازی را وارد ایران و در استان کرمان قرار داد که همین تازیان زمان ورد اعراب مسلمان به ایراندبا هم نژادان خود پس از ۳۶۰سال که در ایران زندگی میکردند همکاری کردند،اما موج اول مهاجرت گسترده تازیان به ایران در زمان عمر آغاز شده و پانصد هزار تازی تبار از بیابان های حجاز و عرب در جنوب عراق در اطراف شهرهای بصره که خوزی نشین بود و کسکر و میان آذر در خوزستان و کوفه و در شهرک های تیسفون جایگزین کردند که هم… مطالعه بیشتر »

ساتیار پارسی

تا قبل از صفویه تمام سرزمین های ایرانی حتی اگه حکومت مرکزی هم برای این سرزمین ها حکومت نمی کرد خود را ایران می دانستند و مردمش هم خود را ایرانی می دانستند مانند قفقاز و کردستان بزرگ بلوچستان سغد و خوارزم و بحرین،اما حکومت ننگین صفویه هویت ایرانی را بر مبنای تشیع قرار داد و باعث گست قومی بین تیره و تبارهای قوم ایرانی گردید و باعث کینه و کدورت و جدایی تیره های قوم ایرانی از هم شدند و دور شدن تیره های ایرانی که مذهب تشیع نداشتن از ایران شدند مانند پشتون ها و بلوچ ها و… مطالعه بیشتر »

داود

ما ایرانیان باید کمپینی علیه جنایات تازیان راه بیندازیم تا روح نیاکان کشته شده و زنان و دخترانمان که به فحشا و روسپیگری تحت نام کنیزی کشانده شده اند،آرام گیرند و این زخم چرکین و عمیقی که از جنگ های قادسیه نهاوند جلولا واجرود درمان شوند.روح پدران و مادران و خواهرانمان در تمام شهرهای به خاک و خون کشیده توسط تازیان نالان و آشفته و گریان هستند که باید محکوم کردن این جنایات در دادگاه های بین المللی نیاکان کشته شده ی ما روحشان آرام گیرد.

مرتضی

دوست عزیز ما انتقام ۱۴۰۰ سال پیش رو گرفتیم
اگه اینجوری باشه و همه بخوان کمپین بزنن ما که فاتح دنیا بودیم تو ۲۵۰۰ سال پیش باید کلی جواب پس بدیم
تاریخ و گذشته رو بیخیال بشید اما ازش درس بگیرید
الان خوبه مثلا یونانیا بیان کمپین بزنن خشایارشاه چرا آتن رو به آتش کشید یا هند و چین کمپین بزنن چرا تو جنگ جهانی دوم ژاپن هلوکاست کرد؟

آخرین ویراییش 5 ماه قبل توسط مرتضی
آرش

مرد حسابی آخه ما ایرانیان کجا ناموس دیگران را دزدیدیم و مردان آنها را کشتیم و کانون خانواده ها را نابود کردیم و به زنان و دختران تجاوز کردیم بنده که تاریخ ایران از زمان ایلامیان تا کنون را خواندم یک حکومت ایرانی را ندیدم که به ناموس دیگران تجاوز کند و زنان را به فحشا و روسپیگری وادار کند ،درضمن آتش سوزی آتن دروغی بیش نیست و خشایار شاه قبل از حمله به یونان به مردم یونان گفته که ما از یک نژاد و اجداد مشترک داریم و دست از تجاوز به مرزهای ایران بردارید و برای جلوگیری از… مطالعه بیشتر »

کامبیز

مرتضی جان چیزی هست به نام ناموس که برای ایرانیان از هرچیزی مهم تر هست که توسط تازیان ناموس ما به فحشا و روسپیگری کشانده شده و ما ملت هستیم ملت یعنی درگذشتگان که نیاکان مان باشند و ما که در حال حاضر هستیم و فرزندان آنها و نوادگان ما که آیندگان ما هستند پس ملت یعنی تمام افراد یک کشور در طول تاریخ هفت هزارساله آن ،و ما بجای نیاکانمان زندگی می کنیم و فرزندانمان بجای ما و مانند رودخانه این خون و ناموس جریان دارد .پس ملت ایران از تجاوز به ناموس خود کوتاه نخواهند آمد و روزی… مطالعه بیشتر »

محمد

الله به شما تازی پرستان کمی سواد خواندن و نوشتن بدهد. شما از تاریخ بیاورید که ساسانیان در یک روز صد هزار نفر کشته باشند. یا در یک روز هفتاد هزار نفر سر بریده باشند. چرا از چنگیز و اسکندر نمیگوییم؟؟ زیرا چنگیز و اسکندر این جنایات را به نام خدا و دین انجام ندادند. و همچنین امروز کسی جنایات چنگیز و اسکندر را انکار نمیکند. اما مشتی کور دل مرده پزست امروز یا این جنایات را تحریف یا انکار میکنند و یا آن را حجت میدانند!!!

آرش

همین میهن ارجمند بسیار روشن و درست فرمودید

علی رافضی

نه اسلام نه قرآن هردو فدای ایران
۱۴۰۰ سال جنایت علیه ایرانیان
۱۴۰۰سال جنایت علیه بشریت
کلا اعراب مسلمون خونخوارن

حامد

با سلام هیچ چیز مقدس تر از ناموس نیس برای ما ایرانی ها اعراب اگرچه قرآن به خانه ما آوردند ولی به جایش ناموس ایران رو غارت کردند اگرچه ورق برگشته بود و بعدها دست شاه ما را میبوسیدن

شاپور

همین جمله همیشه باید زور بالا سرتون باشه ریشه در جنایات اعراب در مسلمان کردن ایرانی ها داره

ناشناس

این رو از کدوم کتاب تاریخی درآوردی..ساسانیان ده برابر اعراب کشتن..چرا از چنگیز مغول و اسکندر حرفی نمیزنی

داود

تو … عرب هستی پس باید هم باید تعصب نیاکان قاتلت رو داشته باشی

لوسیفر

ببین احمق ااینارو بلعمی و طبری و بیحقی میگن یک
دو هیچ جا گفته نشده که ساسانی ها فرد غیر نظامی ای رو کشته باشن فقط یه با شاپور بزرگ رفت اعرابی رو که به خاک ایران و این ملت دست درازی کردن قتل عام کرد که حق داشت
سه کتیبه های ساسانی هنوز هست وقتی خسرو پرویز مصر رو گرفت خون از دماغ یک نفر هم ریخته نشد ولی شما عربایی بی اصلالت وحشی فقط به خاطر پاره کردن یه نامه یه عالمه بهش توهین کردید

آرش کمانگیر

دوست گرامی این نامه داستانش جعلی و ساختگی می باشد زمان نوشتن نامه های پیامبر به خسرو پرویز بعد از صلح حدیبیه در ماه آوریل یعنی اردیبهشت سال هشتم هجری می باشد در صورتی که خسرو پرویز در ماه مارس یعنی اسفند سال هشتم هجری توسط کودتاگران کشته شده در ضمن اگه این نامه هم باید یک ماه زمان می برد تا یک عرب با شترش به تیسفون برسد که تاریخ نگاران می گویند نامه در تیسفون به خسروپرویز داده شده درصورتی که خسروپرویز هیچ گاه در تیسفون نبود چون تیسفون را شوم می دانست ودربار ساسانیان این طور نبود… مطالعه بیشتر »

یک ایرانی

طبری تاریخ نویس خلفای عباسی بود و وظیفه داشت برای اعراب تاریخی بنویسد و برای آنها پشتوانه سازی فرهنگی کند وی با چهل نفر دیگر که دستگاه تاریخ نگاری عباسیان بودند وظیفه پاک کردن تازیان از لواط و زنا و فحشای اجداد فاسدشان و مقدس کردن آنها را داشتن

میلاد

اگر این نوشته ها راست باشه وای بر ما باید بر ای نیاکانمان خون گریست

وطن پرست

هم وطنان عزیزم لطفا عصبانیت خودتون رو نگه دارید برای روز قیامت اون روز به اهورامزدا خدای یگانه گذشتگانمان شکایت این حروم زاده های بت پرست حیوان صفت رو میکنیم
آن روز روز انتقام است
رفتار نیک
گفتار نیک
کردار نیک

یک ایرانی

وطن پرست جان چرا نقد را به نسیه میدهی
همین دنیا باید انتقام از این کثافت ها گرفت و زجه های این زنان و دختران که مادران و خاله ها ما می باشند در گوش هر وطن پرستی شنیده می شود ،وای بر ما ایرانیان که در گفتارمان واژگان زشت و گوشخراش تازیان را به کار می بریم و نام های تازیان را بر فرزندان ایرانی می نهیم ،چون اگر جنایات هولناکی که بر مادران و پدرانمان رفته است آگاه شویم هرگز هرگز هرگز چنین نخواهیم کرد

نکته

از خودشون و دینشون بدم میاد

لوسیفر

جالبه با وجود اینها باز مردم میگن عربا به ما تمدن دادن و در زمان عربا و اسلام ما پیشرفت کردیم ولی این طور نبوده و هرچی که ما ساخته یا به دست آوردیم به اسم اسلام نابود یا برچسب حرام روش زدن یه نکته ی دیگه اینکه تا زمان پهلوی انتخاب اسم ایرانی حرام بود و آخوندا میگفتن گناه بزرگیه حالا اختراعات ما قبل از اسلام چی بوده توالت مجهز به سیفون،یخچال،قنات،آسیاب بادی و آبی،دوش حمام،سیل بند،سد،ماشین لباس شویی،اولین فاضلاب جهان،جراحی مغز،چشم مصنویی،اولین پویانمایی جهان،حتی پیتزا و سنگ فرش رو ما اختراع کردیم ولی به اسم روم و یونان… مطالعه بیشتر »

یک ایرانی

ریشه ی واژه ی ننگین عرب به معنای بیابانگرد می باشد ،کسی هم که بیابان گرد هست چطور می تواند فرهنگ ساز شود یا تمدن یا شهریگری داشته باشد،زمینه تمدن یکجانشینی هست نه بیابانگردی که نتیجه ی جز قتل و غارت و راهزنی نخواهد داشت ،تمدن یعنی شهریگری نه بیابانگردی پس عرب فرهنگش کجا بود که تمدن داشته باشد

Mir Soldier

درباره جنایتایی که تو فروپاشی سلسله ساسانی از سمت سپاه راشدین و بعد از اونا، تا دلتون بخواد تو کتابای تاریخ اسلامی نوشته شده،،، ٩٠% این نوشته ها رو هم تاریخ‌نگاریی نوشتن که به راشدین و خلافت ارادت زیادی داشتن (تازه خوب می‌دونستنشون،، خیلی از کتابای فقهیشون رو هم همین عجمایی که نیاکانشون کشتار و تاراج شده بودن نوشتن مثه ابوحنیفه، محمد بخاری، ترمذی، سجستانی، حاکم نیشابوری، مسلم نیشابوری،….).. خدایی وخت کردین چن تا از این کتابا رو درباره کشورگشایی ها (فتوحات) اعراب بخونین،، نمونه شم کتابای ذهبی، ابن کثیر، ابن اثیر، طبری، واقدی و…. هستن،، وختی با نوشته های… مطالعه بیشتر »

ایرانشهر

حق با شماست منابع معتبر و خوبی هم معرفی کردی اما من دوتا کتاب در مورد حمله اعراب به ایران معرفی میکنم که واقعا خوبن یک کتاب دو قرن سکوت نوشته‌ ی عبد الحسین زرین کوب که از کتاب های بلعمی و طبری گرفته شده و دو تاریخ نامه ی ژسوس (سردار رومی که به عنوان نیروی کمکی به ایران اعزام شد و در قادسیه حضور داشته اما خیانت کرده و به اعراب پیوست) این کتاب خیلی نایابه بعد از فتح قسطنطنیه به دستور سلطان محمد کتابخانه قسطنطنیه نابود شد و این کتاب و چند تای دیگه پیدا شدن تا… مطالعه بیشتر »

هوشنگ

دوست ارجمند و روشنگرم در گوگل هر چه دنبال این کتاب بودم پیدا نکردم ،اما می دانیم که در جنگ قادسیه تازیان با اسلحه های رومی و سربازان رومی به جنگ ایرانیان آمدن. چون تازیان نه علم و فن ذوب کردن سنگ آهن و تبدیل آن به آهن و بعد تبدیل آن به فولاد را داشتن و نه پول خرید اسلحه و در آن زمان علم اسلحه سازی یک راز بود و در اختیار کسی نمی گذاشتن تنها رومی ها برای نابودی ایران و فرستادن سلمان فارسی که یک یهودی آریوسی بود جبهه جنگی در جنوب ایران ایجاد کردند و… مطالعه بیشتر »

ناشناس

بازم دیدگاه ها رو ک میخونی میفهمی هیچی عوض نشده ، مردم هنوز بت پرستن

آخرین ویراییش 10 ماه قبل توسط ناشناس
پرویز

خدا لعنت کنه تمام اعراب رو چه جنایاتی کردند در ایران.هرگز،تاریخ جنایاتشان را فراموش نخواهد کرد خصوصا مردم ایران.تنفر از،عرب در دل ما ریشه جاودانه دارد.تا ابد

راه حل

لطفاً تا آخر بخونید ما نمی‌توانیم از تازیانی که اجدادمونو کشتن و بردن و خوردن انتقام بگیریم چرا؟یک چون هیچ دادگاهی برای اتفاقی که ۱۴۰۰سال پیش افتاده حکم نمیده دو اگر هم حکم بده قطعا به نفع عربا حکم میده چرا چون اونا الان هم پول دارن هم نفت و ما الان در عصر نفت زندگی میکنیم پس هیچ‌کاری برای انتقام نمیشه انجام داد اما نه!ما میتونیم خودمون رو از اعراب بی‌نیاز کنیم چطور؟ تاریخ ایران باستان رو بخونیم تمام مشاهیر ایرانی چه مسلمان چه زرتشت و در آخر سعی کنیم از زبان های ایرانی مثل پهلوی و پارسی استفاده… مطالعه بیشتر »

هوشنگ

دوست ارجمند
مسائل تاریخی مشمول مرور زمان نمی‌شوند و دولت های مقتدر برای حفظ منافع ملی و هویتی خود می توانند این حقوق و مسائل و جنایات که در حق آنها رفته را هر زمان در دادگاه های بین المللی دادخواهی کنند

iran
امتیاز :
     

من نه امام میپرستم ن خدا نه پیامبر من یک ایرانی واقعی هستم و اعراب کثیف ترین دشمنان من هستن واگر درزمان ساسانی، خیانت بعضی از ایرانیها مثل روزبه فارسی نبود ایران هرگز از اعراب بادیه نشین شکست نمیخوردمن ی میدان دیدم که اسمشو گذاشتن میدان روزبه فارسی این هم مملکت که ما داریم برای خیانتکارا میدان میسازن کجای دنیا بجز ایران همچین کاری میکنن من به شخصه اگه قدرت ایران تو دستم بود کل عربستان رو با خاک یکسان میکردم پیامدش هم هر چی میشد برام مهم نبودحتی اگ در راه کشورم بمیرم

ساتیار پارسی

دوست ارجمندم سلمان فارسی تنها شهروند ایران بود نه ایرانی پدربزرگش در زمان قباد اول وارد ایران شدند و که یهودی آریوسی بودند که از شامات آن زمان بخاطر عقایدشان از روم اخراج شدند و نام این گجستک شالوم بن حوشیل بود که به سلمان فارسی معروف است شالوم و برادرش نحیما بن حوشیل جز افسران شهبراز اسپهبد خسروپرویز در نیمه‌ی غربی ایران بودن که برادرش توسط مسیحیان بیت المقدس کشته شد

کرد(عیلام)

علت این همه فساد و جنایت در ایران همین تجاوز اعراب به زنان وبچه های ایرانی عربها به همه از دم تجاوز کردن من یه نفر سالم تو این کشور نمیبینم همه از دم فاسدن و دیگه کلا قید ازدواج رو باید زد وحتی دلم دوستی با آدم بد رو نمیخواد آریایی از ذات پاکی برخوردار بودن بر عکس ذات کثیف اعراب

ناشناس

ان شاالله خدا همه را هدایت کند افراد قاتل ریشه در بت پرستی داشته اند

Arshia

برادر اصلا قصد عرب پرستی ندارم ولی چرا حرفات منبع نداره

حجت

تاریخ طبری

noshad

من موندم چجوری همه مردم استخر رو کشتند بعد دوباره مردم استخر پاشدن قیام کردند!

لوسیفر

کشته شدن همه مردم استخر در همون قیام اتفاق افتاد

طاها

با عرض احترام چرا این همه وصف اما کمترین منبع؟

لوسیفر

منبع میخوای دوست عزیز
کتاب طبری و بلخی و بیحقی کامل توضیح داده میتونی بری و بخونی

Arshia

اصلا این همه نظر تعصبی این زیر نوشته شده بدون هیچ فکر و با تعصبی مطلق. با لحجه کتابی مینویسه تا مثلا آریایی بودنشو ثابت کنه.

لوسیفر

به تو چه ربطی داره آدم عرب ۱۴۰۰ساله ما آریایی ها رو از دینمون و اختراعاتمون محروم کردید بعد طلب کارم هستین

ایرانی
امتیاز :
     

خسته نباشید, اگر اعراب اینجوری نمی کشتتد ما ایرانی ها الان مسلمان نبودیم.

تقی

خداوند نسلشان را براندازد وحشیهای بی همه چیز

keivan

تو مسلمان نیستی خودتو جا نزن..در ضمن عمر جزیه می‌گرفت و چون نژاد پرست بود خیلی کم میذاشت ایرانی ها مسلمان شوند..ایرانی ها ششصد ساله که شیعه هستن این اسلام واقعی اهل بیت حضرت علی ع و البته زور صفویان بود..در ضمن شما برگرد به دین اجدادت مگه جلوتو گرفتن

لوسیفر

برمیگردیم و وقتی برگشتیم دیگه نه مختاری میبینی نه مسلمونی

مصطفی

الان خوبه که مسلمونیم؟

درود بر اهورا مزدا

نه

لوسیفر

آخه اسمتو زدی ایرانی ولی تو صد در صد عربی آخه احمق به اسم اسلام و مسلمانی این همه آدم کشته شد یه بار از مسیح پرسیدن چرا در ایران پینت رو تبلیغ نمیکنی گفت ایرانی ها خودشون یکتا پرست هستند و وظیفه من این است کسانی که کافر هستند رو به راه راست هدایت کنم ولی اعراب و اسلام….. به اسم گسترش دین یک عالمه از زرتشت هارو کشتن به اسم گسترش دین اورشلیم (فلسطین) که مال یهودی ها و مسیحیان بون رو از چنگشون در آوردن و در عرض ۲۰۰سال یه عالمه مسیحی رو کشتن یا در فتح… مطالعه بیشتر »

آخرین ویراییش 4 ماه قبل توسط لوسیفر