مرور برچسب

با تاریخچه تپه زاغه همراه شوید

تاریخچه تپه زاغه

تپه زاغه در منطقه بلوك زهرای بخش جنوبی دشت قزوین و در حدود 140 كیلومتری غرب تهران و 8 كیلومتری شمال شرق دهستان سگز آباد واقع شده است.نخستین بار دكتر نگهبان در سال 1349 مطالعه و حفاری بر این تپه را آغاز نمود.پس از آن آقای رضا مستوفی فرد و…