مرور برچسب

برادر کریم خان

کریم خان زند و یادگار شوم دوران نادرشاهی

افغان ها در اواخر عمر صفویه و زمان نادرشاه: افغان‌ها که از زمان سقوط صفویه، همواره در گوشه و کنار ایران مشکلاتی را فراهم می‌کردند، مورد تنفر مردم نیز بودند، نقش آنان در ساقط شدن سلسله صفویه، جنایات و تجاوزات‌شان به جان و مال و ناموس مردم