مرور برچسب

برزویه طبیب

ریشه اصطلاح «پلوخوری» انواع برنج ایرانی چگونه نامگذاری شده است؟

ایرانیان قدیم فکر می‌کردند برنج را «برزویه طبیب» در زمان «انوشیروان ساسانی» به‌همراه کتاب «کلیله و دمنه» نیز از هند به ایران آورده است. از آن‌موقع هم خیلی طول کشید تا برنج بشود غذای اصلی ایرانی‌ها.    در قرن هفتم شمسی «رشیدالدین فضل‌الله

قسمتی از کتاب کلیله و دمنه / گفتار برزویه طبیب

چنین گوید برزویه ـ مقدم اطبای پارس ـ که: پدر من از لشکریان بود و مادر من از خانة علمای دین زردشت بود، و اول نعمتی که ایزد ـ تعالی و تقدس ـ بر من تازه گردانید، دوستی پدر و مادر بود و شفقت ایشان بر حال من… و چون سال عمر به هفت رسید، مرا بر…