مرور برچسب

برمه

افسونی طلایی به نام برمه

افسونی طلایی به نام برمه برمه که تا امروز مقصد بسیاری از گردشگران نبوده است امروز با القای القابی نظیر سرزمین طلایی و سرزمین لبخندها توانسه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به خود جذب بکند. اقامتگاه‎های برمه تا سال 2009 جوابگوی گردشگران…

بودا چه گفت؟

وقتی زندگی سیدارتا گوتاما (معرف یا آموزنده بودیسم) ویا مهاویرا (معرف آیین جین) را كه بسیار به هم شبیه هستند مطالعه می‌كنید ؛ با دو چهره بسیار آرمانی این جهانی روبرو هستید. كسانی كه خوبی‌ها ودرستی‌ها را تنها برای خود آنها می‌خواهند. به…

کودتای بدون خون‌ریزی برمه

با اینکه بسیاری از کودتاهای دنیا به افراد سیاسی برمی‌گردد و این کار را هم با استفاده از راه‌های نظامی انجام می‌دهند، اما در تاریخ کودتاهای نظامی را هم می‌توان یافت که بدون خون‌ریزی بوده‌اند. کودتای سال ۱۹۶۲ در برمه یکی از این کودتاهای بدون…