تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

تاریخ ژاپن

حکام مستبد ژاپن باستان

شوكونها- حكومت باكوفو- دستگاه نيابت سلطنت هوجو- حملة قبلاي قاآن- شوگوني خاندان آشيكاگا- سه دزد دريايي اين وضع، قشري از طبقة حاكم را، كه شامل سپهسالاران يا شوگونها بود، به واكنش برانگيخت. اينان در بخشهاي متفاوت مجمع‌الجزاير ژاپن قدرت…

دوره امپراطوری ژاپن

امپراطوران- اشراف- نفوذ چين- عصر طلايي كيوتو- انحطاط از آن مرحله به بعد، هرسلطاني القاب بزرگ مي‌يافت. گاهي او را تنچي يعني «فرزند خدا» و معمولا تن نو يعني «سلطان آسماني» مي‌ناميدند و در مواردي نادر به او ميكادو يعني «باب عالي» لقب…

فرزندان خدایان ژاپن

چگونه ژاپن به وجود آمد؟ – تأثير زلزله چنانكه از كهنسالترين تاريخ ژاپن برمي‌آيد، در آغاز تنها خدايان وجود داشتند. نرين و مادين بودند، به دنيا مي‌آمدند، و شكار مرگ مي‌شدند. سرانجام، خدايان سالخورد به برادر و خواهري خدازاد، به نام…

ژاپن یا ساماتو

ساماتو (ژاپن) بزرگ كشوري آسماني است. تنها سرزمين ماست كه به دست «نياي آسماني» بنيادگذاري شده است. تنها آن است كه از جانب الاهة خورشيد به سلسلة طولاني اخلاف او انتقال يافته است. چيزي از اين گونه دركشورهاي بيگانه وجود ندارد. از اين رو…

جامعه آغازین جنگجویان و بوشى دو

جامعه آغازین جنگجویان و بوشى دو نویسنده : (مارتین سى. كالیكات، دانش نامه ژاپن) ترجمه : ع. پاشایىدر گاه نگاره ها و داستان هاى پهلوانى (گوُنكى مونو gunkimono) و سپاهى گرى قرون وسطایى چون هوگِن مونوگاتارى و آزوُما كاگامى و تاى هِى كى…