برچسب: تاریخ ژاپن

دوره امپراطوري ژاپن

دوره امپراطوری ژاپن

امپراطوران- اشراف- نفوذ چین- عصر طلایی کیوتو- انحطاط از آن مرحله به بعد، هرسلطانی القاب بزرگ می‌یافت. گاهی او را تنچی یعنی «فرزند خدا» و معمولا تن نو یعنی «سلطان...

فرزندان خدايان ژاپن

فرزندان خدایان ژاپن

چگونه ژاپن به وجود آمد؟ – تأثیر زلزله چنانکه از کهنسالترین تاریخ ژاپن برمی‌آید، در آغاز تنها خدایان وجود داشتند. نرین و مادین بودند، به دنیا می‌آمدند، و شکار مرگ می‌شدند....

جامعه آغازین جنگجویان و بوشى دو

جامعه آغازین جنگجویان و بوشى دو

جامعه آغازین جنگجویان و بوشى دو نویسنده : (مارتین سى. کالیکات، دانش نامه ژاپن) ترجمه : ع. پاشایى در گاه نگاره ها و داستان هاى پهلوانى (گوُنکى مونو gunkimono) و سپاهى گرى قرون وسطایى چون هوگِن مونوگاتارى و...