برچسب: تاریخ ژاپن

مقاله‌نگاري در ادبیات ژاپن

مقاله‌نگاری در ادبیات ژاپن

بانو سی‌شوناگون- کامو نوچومی آرای هاکوزکی هم مورخ بود و هم مقاله‌نگار، و تأثیر او در مقاله‌نگاری، که شاید دلاویز‌ترین شاخه ادب ژاپنی باشد، عظیم است. قهرمان این حوزه هم،...

تاريخ در ادبیات ژاپن

تاریخ در ادبیات ژاپن

مورخان- آرای هاکوسه‌کی با آنکه بدشواری می‌توان میان تاریخنگاری و داستان‌نویسی ژاپنی فرق گذاشت، کتابهای تاریخی آن کشور به اندازه داستانهایش دلپذیر نیستند. کهنترین تاریخنامه موجود ژاپنی کوجیکی یا «کارنامه...

داستان در ادبیات ژاپن

داستان در ادبیات ژاپن

بانوموراساکی- داستان گنجی- مزایای آن- داستانهای اخیر ژاپن- یک فکاهی‌نویس اگر شعر ژاپنی، با موازین غربی، کوتاه می‌نماید، رمان ژاپنی این کوتاهی را جبران می‌کند، زیرا شاهکارهای داستانی سر به...

انديشمندان  ژاپن

اندیشمندان ژاپن

آمدن فلسفه کنفوسیوس به ژاپن- انتقاد از دین- دین دانشوران- کایبارا اک‌کن- سخنی در آموزش و پرورش- نظری درباره لذت- نحله‌های مخالف- اسپینوزای ژاپن- ایتوجینسای- ایتوتوگای- اوگیوسورای- جنگ دانشوران- مابوچی-...

نقش خانواده در ژاپن باستان

نقش خانواده در ژاپن باستان

اقتدار پدر- وضع زن- کودکان- اخلاق جنسی- گیشا- عشق در شرق، بیش از غرب، باید منشأ حقیقی نظام اجتماعی رادر خانواده جست. اقتدار فوق‌العاده پدر در ژاپن و سایر کشورهای...

مردم ژاپن

مردم ژاپن

قامت- آرایه‌ها- لباس- خوراک- آداب مردمداری- نوشابه ساکی- مراسم چای‌نوشی- گلپرستی- طبیعت دوستی- باغها- خانه‌ها ژاپنیان، که اکنون در جهان سیاست بیش از اقوام دیگر اهمیت دارند، دارای قامتی کوتاه...

رنجبران ژاپن باستان

رنجبران ژاپن باستان

طبقات منفصل- آزمایشی در ملی کردن اراضی- تثبیت دستمزد به وسیله حکومت- قحطی- صنایع دستی- پیشه‌وران و اصناف مردم ژاپن، که در عصر امپراطوری به هشت‌سی (طبقه منفصل یا کاست)...

قوانین ژاپن

قوانین ژاپن

نخستین قوانین- مسئولیت جمعی- کیفرها دستگاه قانونی ژاپن، که بر محور انتقامگیری خصوصی می‌گردید، از عرف قدیم مردم ژاپن و قوانین قرن هفتم چین سرچشمه می‌گرفت. هنگامی که علوم و...

صنف ساموراي ژاپن

صنف سامورای ژاپن

ناتوانی امپراطوران- اقتدارات شوگونها- شمشیر سامورای- قوانین سامورای- هاراکیری- چهل و هفت «رونین»- حکم تخفیف یافته قاعدتاً، امپراطور، که جنبه‌ای الاهی داشت، تارک ملت شمرده می‌شد. شوگونها یا سپهسالاران، که...

شوگون بزرگ

شوگون بزرگ

جلوس ای‌یه یاسو- فلسفه او- ای‌یه‌یاسو و مسیحیت- مرگ ای ‌یه‌یاسو- شوگونی خاندان توکوگاوا پس ازمرگ هیده‌یوشی، ای‌یه‌یاسو اظهار داشت که در وقت سوگند خوردن، برخلاف رسم صنف سامورای، انگشت...

ميمون سيماي بزرگ تاریخ ژاپن

میمون سیمای بزرگ تاریخ ژاپن

فرمانروایی هیده‌یوشی- حمله به کره- کشمکش با مسیحیت همچنانکه ژاپنیان با اصرارتوضیح می‌دهند، هیده‌یوشی بزرگ معاصر الیزابت، ملکه انگلیس، و اکبر، شاه هندوستان، بود. وی فرزند کشاورزی بود و دوستانش...

حكام مستبد ژاپن باستان

حکام مستبد ژاپن باستان

شوکونها- حکومت باکوفو- دستگاه نیابت سلطنت هوجو- حمله قبلای قاآن- شوگونی خاندان آشیکاگا- سه دزد دریایی این وضع، قشری از طبقه حاکم را، که شامل سپهسالاران یا شوگونها بود، به...