مرور برچسب

تمدن اتروسک

تمدن اتروسک چگونه شکل گرفت؟

اتروسک قومی از نژاد هندی و اروپایی است. این نژاد، حدود 700 سال قبل از میلاد تا اواسط یک قرن قبل از میلاد در شبه جزیره ایتالیا که یکی از بزرگ ترین شب جزیره های اروپا است، می زیسته اند. شکل گیری تمدن از آنجایی که اتروسک ها در دوران پیش از…