مرور برچسب

تپه ازبکی

تاریخچه تپه ازبکی

این تپه باستانی در دشت ساوجبلاغ كرج قرار دارد. تا چند سال پیش رود خرآب كه انشعابی از رود كردان است از كنار تپه می گذشته است ولی هم اكنون تغییر مسیر داده و جای آن را نهری سیمانی گرفته است.