مرور برچسب

جنگ چالدران

شاه اسماعیل در جنگ چالدران چه کرد؟ / تراژدی و کام‌یابی‌ها در جنگ چالدران

براستی چرا در جنگ چالدران سپاه صفویات از سلاح های آتشین استفاده نکرد؟آیا به آن تجهیزات دسترسی نداشتند؟ در این باره میتوان گفت سپاه صفویان در آن زمان استفاده از چنین اسلحه های آتشین را ناجوانمردانه میدانستند وگر نه از وجود چنین سلاح و…

به مناسبت سالروزجنگ چالدرن؛بدون وضو وارد این سرزمین نشوید

  523 سال پیش در دوّم رجب سال 920 هجری قمری، سپاه ایران در نبردی نابرابر از نظر نیرو و تجهیزات، جهت دفاع از حاکمیّت شیعه که در قلمرو ایران قدیم متمرکز شده بود، در برابر حمله‌ی عثمانی ایستادگی کرد و خاک دشت چالدران به خون چندهزار شهید مدافع…

ارمنستان در دوران صفویه-افشاریه-قاجاریه

ارمنستان صفویه-افشاریه-قاجاریه یا ارمنستان ایران به دورانی اطلاق می‌شود که ارمنستان شرقی از سال‌های ۱۵۰۸ تا ۱۸۲۸ میلادی تحت سلطه سهدودمان صفویان (از ۱۵۰۸ تا ۱۷۲۲ میلادی)، افشاریان(۱۷۳۶ تا ۱۷۹۶ میلادی) و قاجاریان(۱۷۸۵ تا ۱۸۲۸ میلادی) قرار…

جنگ چالدران

پس از روی كار آمدن سلطان سلیم اول به پادشاهی عثمانی در 918 ق، وی اقدام به قتل عام بیش از چهل هزار تن از شیعیان نمود. در سال 920 ق جنگ سختی در چالدران روی داد كه به شكست شاه اسماعیل صفوی انجامید و تبریز به دست عثمانی افتاد. هرچند بر اثر…