مرور برچسب

خط ایلامی

ایلامیان که بودند؟

پادشاهی ایلام بیش از دو هزارسال، تا حدود سال پانصد و پنجاه پیش از میلاد در جنوب غربی سرزمین كنونی ایران برپا بود. این پادشاهی از اتحاد دولتهای كوچك تشكیل شده بود و تقریبا در تمام مدت از استقلال بر خوردار بوده است.

تاریخچه تل قزیر

تل قزیر در شرق اهواز و شمال شرقی رامهرمز در بخش کوهستانی خوزستان قرار دارد و از اولین اقامتگاههای ایلامی است. در این محل یکی از اولین آثار خط ایلامی مربوط به 3100 تا 2900 پیش از میلاد بدست آمده است