مرور برچسب

دوره مادها

تاریخچه لباس و پوشاک در دوره مادها

مادها در فاصله ۷۰۸ تا ۵۶۰ پ.م بر ایران حکومت می­کردند. پوشاک و مد ایران در دوره ماد شامل کلاه­،­پیراهن­،­شلوار­،­کفش­،­کمربند­،­جبه و شنل بوده است. اطلاعات مربوط به پوشش مردم در دوره مادها،عمدتاً منحصر به لباس­های مردان است که این اطلاعات…