مرور برچسب

دوره مفرغ گودین

گودین تپه

در گودین تپه 7 دوره تاریخی مشخص شده است كه از هزاره ششم پیش از میلاد تا دوره مادها طبقه بندی شده است