برچسب: دکتر علی نیکویی

تاثیر اسطوره مهر بر شعر فردوسی

تاثیر اسطوره مهر بر شعر فردوسی

چکیده اساتیر ایران یکی از عناصر مهم در ساخت و پرداخت خیال شاعرانه و تصویر سازی‌های ادبی در ذهن شاعر ایرانی می‌باشد. یکی از استوره‌های کهن ایرانشهری، استوره‌ی مهر است...

از پاپانوئل تا سه مُغ فرصتی برای پیوند بیشتر با مسیحیان ایران

از پاپانوئل تا سه مُغ فرصتی برای پیوند بیشتر با مسیحیان ایران

تقرب ادیان گوناگون که در ایران زندگی می­کنند به فرهنگ ایرانی و تجلی کردن نکاتی که اشتراکات دینی آنها را به کشور ایران جلوه­گر می­نماید یکی از نکاتی است که...