مرور برچسب

ریشه ضرب المثب

ریشه و پیدایش ضرب المثل “کوتاه خردمند بِه که نادان بلند”

کاربرد ضرب المثل: " کوتاه خردمند به که نادان بلند " در متنبه کردن کسانی که تنها ملاک آنها در ارزیابی افراد، ظاهر آنهاست، همچنین، در بیان شرافت و برتری عقل و دانش به کار می‌رود. داستان ضرب المثل کوتاه خردمند بِه که نادان بلند :…