مرور برچسب

شاهزاده خانم سوک سون

سو یونگ سوهاپ

سو یونگ سوهاپ (1753-1823) شاعر و ریاضی دانی کره ای بود.گزارش شده است که سو یونگ سوهاپ به خاطر مهارت به عنوان یک ریاضی دان شناخته شده بود. او همچنین به عنوان یک شاعر فعالیت داشت. وی صدها شعر در گلچین ادبی اش منتشر کرد که شامل یک مقدمه…