مرور برچسب

شاه عباس دوم

مختصر زندگانی سارو تقی اعتماد الدوله (از شاه عباس اول تا شاه عباس دوم)

دوران سربازی ساروتقی و منشی گری حاکم اردبیل: میرزا محمد تقی که فرزند میرزا هدایت الله تبریزی بود همراه با پدرش به دلیل یافتن شغل به قزوین آمد و پدر در قزوین به شغال نانوایی پرداخت و پسرش محمد تقی را برای سربازی به اصفهان فرستاد و او

از مرگ شاه عباس اول تا سقوط اصفهان

 شاه صفی (۱۰۵۲-۱۰۳۸ ه-ق) شاه عباس در دوران حکومت خود در تربیت جانشینی لایق برای خود کوتاهی کرد و از سوی دیگر صفی میرزا فرزند لایق خود را کشت؛ سلطان محمد میرزا و امامقلی میرزا را فرمان را تا از نعمت بینایی محروم شدند. از این رو در بستر مرگ…

ساروتقی اعتمادالدوله

سارو تقی ملقب به اعتمادالدوله (۱۵۷۹–۱۶۴۵) وزیر اعظم یا اعتمادالدولهٔ شاه صفی و شاه عباس دوم بود. ساروتقی مراحل ترقی دیوانی را در دوران شاه عباس بزرگ یک به یک طی کرد و سرانجام به وزارت مازندران برگزیده شد. وقتی که شاه عباس بزرگ درگذشت، شاه…

آیا شاه‌صفی دوم، فرزند ارشد شاه عباس دوم در اثر خوردن زیاد مشروبات الکلی در گذاشت؟

شاه‌سلیمان (تولد ۱۰۲۶ - مرگ ۸ مرداد ۱۰۷۳ ه.ش) با نام قبلی شاه‌صفی دوم، فرزند ارشد شاه عباس دوم و پادشاه صفوی بین سال‌های ۱۰۴۵ تا ۱۰۷۳ بود. در سال‌های نخست سلطنت شاه صفی دوم اوضاع کشور به‌شدت رو به آشفتگی گذاشت. نان نایاب و ارزاق عمومی گران…