مرور برچسب

عکس های تخت جمشید

عکس هایی از تخت جمشید

دروازه ملل، ورودی تخت جمشید - "گوید، خشایار شا: این بارگاه همه ی ملل (دروازه ی ملل) را من به توفیق اهورمزدا ساختم"