مرور برچسب

فلسفه ژو ژی

گوان گون

گوان گون (1352 – 1409) محقق نئو کنفسیوسی کره ای در آغازین سال های سلسله چوسون و یکی از شاگردان یی سک بود. او یکی از اولین اساتید نئو کنفسیوسی دودمان چوسون است که اثرات پایداری بر ترقی نئو کنفسیوسیسم در کره اعمال نمود. مقدمه: گوان گون محقق…

یی سِک

یی سِک (1328-1396) که با نام مستعار موگون نیز شناخته می شود، نویسنده و شاعر کره ای بود. خانواده او متعلق به خاندان هانسان یی می باشند. یی سک نقشی حیاتی را در معرفی و بومی سازی فلسفه ژو ژی ایفا کرد. او نئو کنفسیوسیسم را در سلسله چینی یوان…