مرور برچسب

قلعه های باستانی

کشف تونل مخفی در قلعه کوهستانی هیتی باستان!

یک تونل مخفی در قلعه هیتی ترکیه ، آناتولی به تازگی حفاری شده است. این تونل تقریبا 4000 سال قدمت دارد و بخشی از قلعه گوال به شمار می رود. در حال حاضر تنها 150 متر از این تونل حفر شده و مورد بررسی قرار گرفته است. بقیه تونل را بسته اند. با…

دژهای کره ای

دژهای کره ای:کره ای ها در طول تاریخ خود یک روال متمایز و منحصر به فرد را در ساخت دژها توسعه داده اند. چندین نوع مختلف از دژهای کره ای به مانند دژهای کوهستانی، دژهای شهری و دژهای اردوگاهی  وجود دارد. دژهای کره ای بر پایه یک فرهنگ سنگی…