مرور برچسب

لوکولوس

پنج دستاورد مهم شاهنشاهی هخامنشی ایران برای تمدن جهانی

امپراطوری هخامنشی یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین امپراطوری‌های جهان است که در قلب خاورمیانه و در حوزهٔ ایران باستان قرار داشت. این امپراطوری در دوران حدود ۲۵۰۰ سال پیش توسط کوروش بزرگ تأسیس شد و پس از آن تحت فرماندهی سلسلهٔ هخامنشیان به رشد و…

رویدادهای ارمنستان در دوران باستان

جنگ پارتی–ارمنی جنگی است که بین سپاهیان شاهنشاهی اشکانی و تیگران دوم پادشاه ارمنستان، بین سالهای ۸۷ (پیش از میلاد) تا ۸۵ (پیش از میلاد) رخ داد و منجر به پیروزی ارمنستان شد.نبرد تیگراناکرتنبرد تیگراناکرت نبردی بود بین تیگران بزرگ و…