مرور برچسب

مراغه

گنبد غفاریه مراغه

گنبد غفاریه که در استان آذربایجان شرقی و در شمال غرب شهر مراغه جای گرفته؛ در سال های 725 تا 728 هجری قمری احداث شده است. این گنبد در زمان حکومت ایلخانیان و به وسیله ی سلطان ابوسعید بهادر خان ساخته شد. ویژگی های گنبد غفاریه مراغه معماری…

معبد مهر مرجوی

آیین مهر یکی از قدیمی ترین ادیان ایرانی است که پیش از زرتشت و حتی پس از آن رواج داشته است. ایزد بزرگ آنان میترا نامیده می‌شد. این دین که پیش از آئین زرتشت در فلات ایران رواج داشت و رگه هایی از آن وارد آییئن مزدایی…