هو نان سولهون

هو نان سولهون (۱۵۶۳- ۱۵۸۹) که با نام هو چوهوی به دنیا آمده بود، شاعر برجسته کره ای اواسط سلسله چوسون می باشد. او خواهر جوان تر هو پونگ (...