تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

هنر در تاریخ کره

بخور دان بکجه

بخور دان بکجه:مشعل بخور دان برنزی زر اندود شده بکجه در 30 می 1996 به عنوان گنج ملی کره ثبت شده است. این شی تاریخی که در سال 1993 در اصل از مکان یک معبد باستانی در نونگسان ری کاوش شده بود، حال در موزه ملی بویو نگهداری می شود. مشعل بخور…

کیم هونگ دو

نمای فرهنگی اواخر سلسله چوسون با سیلهاک ( یک جنبش اصلاحات اجتماعی کنفسیوسی) و یک سبک نقاشی منظره ای به نام " دید درست" مشخص شده بود. زمانی که محققین قرن هفدهم چوسون به منظور بهبود زندگی مردم، خود را در توسعه یک مدرسه اندیشه جدید غرق کرده…