مرور برچسب

پادشاه هوی جونگ

پادشاه هویجونگ

هویجونگ از گوریو (21 ژوئن 1181 – 31 آگوست 1237، حکومت: 1204-1211) بیست و یکمین سلطان پادشاهی کره ای گوریو و تنها پسر پادشاه سینجونگ بود. مقدمه: در مورد هویجونگ گفته می شود که اگر وی می توانست تا کهنسالی به حیات خویش ادامه دهد پادشاه بزرگی…