مرور برچسب

کیم گویون

ملکه این ون

ملکه این ون ( 3 نوامبر 1687 – 13 می 1757) که با نام ملکه دواگر هه سان نیز شناخته می شود، ملکه ای کره ای به شمار می رفت که به پادشاه سوکجونگ از چوسون ازدواج کرده بود. زندگی نامه: او در سال 1687 در بیست و نهمین روز از نهمین ماه در سیزدهمین…