مرور برچسب

یی سونگین

گوان گون

گوان گون (1352 – 1409) محقق نئو کنفسیوسی کره ای در آغازین سال های سلسله چوسون و یکی از شاگردان یی سک بود. او یکی از اولین اساتید نئو کنفسیوسی دودمان چوسون است که اثرات پایداری بر ترقی نئو کنفسیوسیسم در کره اعمال نمود. مقدمه: گوان گون محقق…